مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت حضرت علی اکبر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 میلاد حضرت علی اکبر -(صدای بانگ تکبیر از سما آید به گوشم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
وحید زحمتکش شهری
26
+1
2 غزل ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(امشب از هر سو دلم مرغ علي اكبر شود) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
26
3 شعر ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(علي كه خندان علي اكبر ست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
24
4 دوبیتی ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(به جمالت پسرم هر چه بگویم ماهی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
21
5 دوبیتی ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(چهره بگو نبی و پیغمبری) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
25
6 دوبیتی میلاد حضرت علی اکبر(ع) -(در غريبي چون حسين ست و غريبِ كوثرست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
13
7 دوبیتی ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(باز بر آل محمّد مصحفی مُسند رسید) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
15
8 سرود ولادت آقا علی اکبر (ع) -(زاده ی لیلا ، نوه ی مولا) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسین رحمانی
38
9 جان لیلا -(ای جان ودل لیلا عشق ابی عبدا... ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اسماعیل تقوایی
34
10 سرود میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام -(دنیا به چشم زهرا زیبا شد امشب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسین رئوفی
36
11 شور یا سرود ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(پسر ارباب محشری محشر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسین رئوفی
29
12 نوه ی حیدر -(شور وحالی در مدینه گشته بر پا یا حسین ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اسماعیل تقوایی
74
+1
13 یا علی اکبر -(آل علی را ماه منیری آمده دنیا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اسماعیل تقوایی
92
+1
14 ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام سرود مسجدی -(این پسر سر تا به پا شد آینه دار محمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
میثم مومنی نژاد
45
+2
15 متن مولودی حضرت علی اکبر(ع) -(دوباره نور و برکات آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
میثم مومنی نژاد
45
--1
16 سرود میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( از سر گلدسته ها عطر و بوی گل پاشید) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
میثم مومنی نژاد
35
17 رباعی ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(از خانه ی ارباب خبر می آید) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
وحید محمدی
45
18 رباعی ولادت حضرت علی اکبر (ع) -(می بارد از این جمال دلجو صد ماه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
وحید محمدی
42
19 سرود میلاد حضرت علی اکبر ع -( شب نور و شب مهتابه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
صادق اویسی
55
20 سرود میلاد حضرت علی اکبر(ع) -(امشب آسمون چه زیبا شد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
صادق اویسی
50
21 سرود میلاد حضرت علی اکبر ع -(ستاره بارون شده باز عالم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
صادق اویسی
43
22 ولادت حضرت علی اكبر (ع) سرود -(جوونا همه شهید یک نگاتن) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد مبشری
35
23 سرود میلاد حضرت علی اکبر -(چشام پر از بار شده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
وحید محمدی
33
+1
24 شعر ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(باید شنید از دو لبت یا حسین را) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن لطفی
45
25 یوسف لیلا -(یازدهم از مه شعبان رسید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اسماعیل تقوایی
45
+1
26 میلاد حضرت علی اکبر(ع) -(مست مستم امشب ای دردی کشان) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
33
27 سرود جشن میلاد حضرت علی‌اکبر(ع) با سبک مسجدی -(ای بلند بالای بابا سرو باغ حیدری) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
71
28 سرود ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(امشب، دلامون شاده، شب مراده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسین رحمانی
115
+1
29 سرود میلادحضرت علی اکبر -(مدینه امشب چه غوغایی شده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
جعفر خدری
35
30 سرود میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( از دل آسمون داره میباره) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا رسولی
49
31 شهزاده اکبر -(آمده دنیا علی ابن الحسین ابن علی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اسماعیل تقوایی
73
32 رباعی صلوات میلاد حضرت علی اکبر(ع) -(تا صبح قیامت به قیامت صلوات) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
82
33 بحرطویل میلاد حضرت علی اکبر(ع) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
55
34 سرود میلاد حضرت علی اکبر(ع) -(ای علی اکبر ، تویی دلبر) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
علی صمدی
74
35 شعر ولادت حضرت علی اکبر (ع) -(دلم سوی مدینه میزند پر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
84
36 سرود شور ولادت حضرت علی اکبر (ع) -(شعبان ز مقدم گل لیلا چو گلشن است) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
69
37 ولادت حضرت علي اكبر (ع) -( همه عالم شده منور امشب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
57
38 متن و سبک سرود حضرت علی اکبر (ع) -(ای عاشقان مولا (شعبان رسیده از راه) ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
68
+1
39 ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(غنچه ای در باغ عصمت وا شده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
34
40 متن و سبک مولودی حضرت علی اکبر (ع) -(جشن شادی گشته بر پا در مدینه شور و غوغاست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
63
+1
41 سرود مسجدی میلاد حضرت علی اکبر (ع) -(مدینه امشب از شادی چنان وادیّ طور آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
59
42 رباعی های ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(چنان جنت همه دنيا شد امشب) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
50
43 ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( مژده آمد نور چشمان حسین بن علی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
جواد کلهر
135
44 شعر میلاد حضرت علی اکبر (ع) -( ای بلندای قامتت طوبا، ای تو شاگرد مکتب سقا، ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
300
45 دانلود متن و سبک ولادت حضرت علی اکبر -( سحر ز بیت ولا ستاره ای سر زده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
289
46 شعر میلادحضرت علی اکبر (ع) -( فضای شهر یثرب تازه گشته ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
298
47 دانلود متن و سبک نوحه میلاد حضرت علی اکبر(ع) -( ای شبیه پیغمبر ای تو ثانی حیدر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
291
48 میلاد حضرت علی اکبر (ع) -( جوانی به رعنایی تو ندیدم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
263
49 اشعار ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( ما شيشه‌ى اشكيم شكستيم على جان ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن لطفی
191
50 اشعار ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( میان این همه شمشیر و‌نیزه معلوم است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مهدی رحیمی
174