مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ولادت حضرت علی اکبر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
51 اشعار ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( فرقى به ميان عرب و نسل عجم نيست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
190
52 اشعار ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( بدنی گشته مختصر بنویس ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر علوی
203
53 اشعار ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( غرق به خون از پشت مرکب بی هوا افتاد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
علیرضا خاکساری
182
54 اشعار ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( فن مخصوص خود توست سلاحی داری ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد حسن بیات لو
165
55 اشعار ولادت حضرت علی اکبر(ع) -( بدنت دانه ی تسبیح شد و ریخت بهم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
182
56 سرود میلاد حضرت علی اکبر با سبکی زیبا -( بازم عطر عطر جنت وزیده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مجتبی صمدی شهاب
205
+1
57 حضرت علی اکبر (ع) ولادت -( ای علی اکبر امام حسین ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
امیر عظیمی
612
58 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( نوزاد حسین جلوه اش مصطفویست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مهدی مقیمی
575
+1
59 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( عطرخدا دوباره در عالم وزیده است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مهدی نظری
588
60 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( سلامٌ علی لیلا که پیغمبر آورده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
596
+1
61 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( ریشه دوانده در جگرم اضطرار عشق ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
525
62 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( خداوند خرد بخشندۀ جان ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
482
+1
63 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( خدا را جلوه ی دیگر مبارک ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
556
64 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( جهان هست آفرین را صفای دیگر مبارک ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
544
65 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( تو آمدی به شبم حسّ سر شدن بدهی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
علی اشتری
480
+1
66 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( آسمان باز پر قمر شده است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
علی زمانیان
539
67 حضرت علی اکبر(ع)ولادت -( این گل که شکفته ،عطر جنت دارد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد سید هاشم وفایی
486
68 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( تو ربودی ز خلق هر جا، دل ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
503
69 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( ای خدا جلوه و نبی مرآت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
494
70 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( امشب شب تلاوت یاسین است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
491
+1
71 حضرت علی اکبر(ع)مدح دو ولادت -( امشب دل نسل جوان دارد سرور دیگری ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
507
+1
72 حضرت علی اکبر(ع)ولادت -( این شعر ، سرود عالم بالا شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمود ژولیده
488
73 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( دون عشق تمام وجودم افسرده است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد جواد شیرازی
470
74 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( ماندم کنار ارباب پایینِ پای ارباب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
509
75 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( رسم رفاقت را ادا کردن چه خوب است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمود ژولیده
494
76 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( فلک یک آسمان خورشید و ماه و اختر آورده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
494
77 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( یم عصمت زهی امشب به دامان گوهر آوردی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
472
78 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( منت خدای را که شب غم سرآمده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
استاد سید رضا موید
492
79 حضرت علی اکبر(ع)مدح -( لرزانده شکوهت تنه‌ی لشکر را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
یوسف رحیمی
488
+1
80 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( شاه امروز آفریده شاهکار دیگری ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مجید تال
503
81 حضرت علی اکبر(ع)مدح -( صوت نبوی‌ست جاری از هر سخنش ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
میلاد حسنی
472
82 حضرت علی اکبر(ع)مدح -( فروغ چهره خوبان، شعاع طلعت توست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حبیب الله چایچیان
496
83 حضرت علی اکبر (ع)مدح و ولادت -( سحر آمد كبوتريم همه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد جواد پرچمی
451
84 حضرت علی اکبر(ع)مدح -( خورشید می بوسد سر زلف سیاهت را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محسن سلیمانی
451
85 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( دریا شُدی حسین گُوهَر در بیاوَرَد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسن لطفی
439
86 حضرت علی اکبر(ع )مدح و ولادت -( مشب سخن ز جام میِ ناب میکنم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
قاسم نعمتی
443
87 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( از کوی صفا بوی وصال آمده امشب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
ولی الله کلامی زنجانی
471
88 حضرت علی اکبر(ع)مدح -( از صورت چون ماه پيمبر خواندند ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
یوسف رحیمی
448
89 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( بر جلوه ی خلقت پیمبر صلوات ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
وحید محمدی
442
90 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( مثنوی ، قطعه ، قصیده ، چارپاره یا غزل ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
470
+2
91 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( خوشم که سرسپرده‌ی صدای دلبرم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مجتبی روشن روان
344
92 حضرت علی اکبر(ع)مدح و ولادت -( ای قلم مونس دیرینه‌ی من ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مجتبی روشن روان
337
93 حضرت علی اکبر(ع)ولادت -( آيينه رونماى حيدر آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
محمد مهدی عبدالهی
274
94 جوان اول حسبن(ع) -( چون یازدهم ازمه شعبان آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
اسماعیل تقوایی
897
95 مدح حضرت علی اکبر ع از علی اکبر نازک کار -( رسیده بعد پیمبر پیمبری دیگر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
علی اکبر نازک کار
674
+1
96 سرود ولادت آقاعلی اکبر -( دوباره امشب شاد شاد شاد شادم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
میلاد صلاحی
914
+1
97 گشتیم ما، حیدرتر از اکبر ندیدیم اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
وحید محمدی
1012
+4
98 حضرت علی اکبر(علیه السلام) -( الگوی جوانان جهانی علی اکبر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
سیروس بداغی
1841
+6
99 سرود میلاد حضرت علی اکبر (ع) -( لیلی لیلا ، اومده دنیا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مهدی قاسمی
1806
100 سرود میلاد حضرت علی اکبر (ع) به همراه سبک -( اومد ، شبه پیمبر ، داداشِ علی اصغر ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
حسین رضائیان
1789
+3