مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های عید ولایت عهدی امام زمان

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 امام زمان (عج) -(دنیا زیر سایت اروم میشه) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
امیر فرخنده
106
2 مرگ بر آل سعود.....مرگ بر آمریکا -(عید ولایت آمد مژده چشم انتظاران) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
میثم مومنی نژاد
88
--1
3 شعر آغاز امامت حضرت مهدی(عج) -( مژده به دلها دهید، موسمِ شادی رسید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
هستی محرابی
288
+1
4 متن شعر امام زمان (عج) -( فرخنده باشد آنروز گل ازچمن در آید ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
هستی محرابی
290
5 ولایت مهدی -( رسیده روز شروع ولایت مهدی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
اسماعیل تقوایی
448
6 متن شعر عید امامت حضرت مهدی (عج) -( خاتم و الاوصیاء اباصالح ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
مرتضی محمودپور
643
+1
7 دانلود متن و سبک سرود امام زمان (عج) -( بیا مهدی جان که من دلتنگم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
محسن طالبی پور
2496
+17
8 سرود عید ولایت و تاج گذاری امام زمان (عج) -( دوباره آمده فصل ِ،بهار ِ ناب ِ خوش عهدی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
امیر عباسی
1013
+2
9 غدیری دیگر -( مرغ دلم شادی کنان در حال آواز ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
اسماعیل تقوایی
620
+1
10 عید امامت امام زمان (عج) -( شادمان از شادیت زهراست یا صاحب زمان ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
جواد کلهر
858
+6
11 اشعار ولادت حضرت امام زمان عج) -( گفتم مدینه داغ دلها تازه شد باز ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
علیرضا خاکساری
356
12 اشعار ولادت حضرت امام زمان(عج) -( یتیمی از آن گوشه سر را شناخت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
حسن لطفی
403
+1
13 علی اکبر نازک کار- آغاز امامت حضرت مهدی عج -( شد فصل دستبوسی سلطان سامرا ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
علی اکبر نازک کار
1479
+4
14 اشعار ولادت امام زمان (عج) به همراه سبک -( نیمه شعبان رسید و یوسف زهرا نیامد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
نوید اطاعتی
1479
15 غزل ولایت عهدی مولانا صاحب العصر و الزمان (عج) -( فوج مَلک دور و برش دارد نگارم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
محمود مربوبی
2634
+17
16 رباعی عید ولایت امام عصر (عج) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
روح اله گائینی
2321
+4
17 یا مهدی -( نهم ماه ربیع هست ودلم شادان است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
اسماعیل تقوایی
2614
+10
18 ولایت امام زمان -( ربیع الاول آمد نور آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
اسماعیل تقوایی
3053
+9
19 دوبیتی آغاز امامت حضرت مهدی(عج) -( امروز که شیعه به جهان در حصر است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
روح اله گائینی
3675
+6
20 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( قیامتـی است گمانم قیامت مهدی است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
3721
+10
21 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( همه جا پر از این خجسته نداست ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
2879
+8
22 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( جهان محیط وسیع عنایت است امروز ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
2389
+4
23 شعر تاجگذاری امامزمان(عج) -( مهـدی کــه عـالمند رهیـن کـرامـتـش ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
2482
+5
24 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( فوج مَلَک دُور و بَرَش دارد نگارم ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
محمود مربوبی
2595
+8
25 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( والطور دل به طور ولایش اقامت است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
2416
+5
26 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( سامره امشب تماشایی شده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
3404
+12
27 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( جهان محیط وسیع عنایت است امروز ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
2617
+5
28 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( مهدی که عالمند رهین کرامتش ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
4285
29 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( والطور دل به طور ولایش اقامت است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
2366
+3
30 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( سامره امشب تماشایی شده ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
3297
+11
31 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( مهدی که عالمند رهین کرامتش ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
استاد حاج غلامرضا سازگار
2057
+2
32 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( عالم امکان سراسر نور شد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
وحید قاسمی
2617
+6
33 شعر تاجگذاری امام زمان(عج) -( ای جبرئیل کاسه به دست عنایتت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
محمد بختیاری
2457
+5
34 دانلود سبک زمزمه -( نهم ربیع عید ولایت ، تابد به عالم نور هدایت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
امیر عباسی
2984
+4
35 دانلود سبک سرود -( ربیعه و وقت سرور و هم عهدی ، رسیده ایام امامت مهدی ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
امیر عباسی
3810
+12
36 دانلود سبک شور ولادت امام زمان(عج) -( آینه ی حیّ جلی مدد یا صاحب الزّمان ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
امیر عباسی
3058
+5
37 دانلود سبک سرود ولادت امام زمان(عج) -( ای به دلم همدم و مونس صفای هر محفل و مجلس ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
امیر عباسی
2752
+2
38 شعر ولادت امام زمان(امــشــبــم دل در فـغـان آید همی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
2285
+3
39 شعر عیدالزهرا-(ما بي‌خيال سيلي زهرا نمي‌شويم) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
9943
+73
40 شعر ولادت حضرت صاحب الزمان(عج),(بهوش ای جان که جانان خواهد آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید ولایت عهدی امام زمان
10019
+60