مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت علی علیه السلام

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن نوحه امام علی علیه السلام -(هستی تو روح ایمان) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
امیر عباسی
23
2 متن نوحه امام علی علیه السلام -(ای روح من ای جان من) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
امیر عباسی
17
3 متن شعر امیرالمومنین -(کشیده ابرو در هم گرفته در کف پرچم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
محمد قاسمی
31
+2
4 شعر چارپاره امام علی علیه‌السلام -(آه ای شهر دوست‌داشتنی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
سید حمید رضا برقعی
25
5 شعر مدح امام علی علیه‌السلام -(ای خوانده تو را به چشم تر، طفل یتیم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
میلاد عرفان پور
25
6 شعر ترجیع بند امام علی علیه‌السلام -(چون وجود مقدس ازلی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
محمد علی مجاهدی
24
7 غزل امام علی علیه‌السلام -(علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
محمد حسین شهریار
20
8 شعر قصیده امام علی علیه‌السلام -(از «الف» اول امام از بعد پیغمبر علی‌ست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
محمّدحسین صغیراصفهانی
31
9 ترکبیب بند امام علی علیه‌السلام -(حیا به گوشۀ ‌آن چشم مست منزل داشت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حجه الاسلام والمسلمین جواد محمد زمانی
22
10 مدح حضرت امیرالمؤمنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) -(اگر شیخم اگر زاهد و یا از خیل رندانم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
عباس داداش زاده
30
11 در مدح و شهادت حضرت علی علیه السلام -(ای امیر عرب ای پادشه دورانها) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
علی شهودی
20
12 مثنوی غم نامه حضرت علی(ع) -(ای ابر مرد تمامِ عصرها) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
علیرضا امانی مجد
24
13 همراه علی -(ای وای که از علی اگر دور شویم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حسین جعفری
27
14 بک الکعبه -(وقتیکه سرش خضاب ازضربت شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حسین جعفری
16
15 قلب حرم -(قلب حرم و دل قلم را که شکست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حسین جعفری
20
16 شعر در مدح حضرت علی (ع) -(من نه آنم که توانم ز تو تعریف کنم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
موقّر مراغه ای
30
17 متن شعر امام علی(ع) -(به احترام مناجات نیمه شبهایش) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
سید پوریا هاشمی
30
18 علی جان... -(به حکم عشق شدم دستبوس سلطانی..) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
سید پوریا هاشمی
21
19 شعر امیرالمومنین -(شكرخدا كه عمريست در پشت اين درم من) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
سید پوریا هاشمی
31
20 یا مجیر -(مستم و هشیار میگویم علی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
سید پوریا هاشمی
26
21 مدح امیر المومنین -(تنها نه ما حتی نبی هم هست حیرانش ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
احسان نرگسی رضاپور
134
+2
22 یاامیرالمومنین -(آن شب دوباره رفت پشت در به هم ريخت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
محسن صرامی
136
+1
23 شعر الهام یافته از کلام حضرت امام علی (ع) -(چو بر گاه عزّت نشستی امیرا!) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
عباس حداد کاشانی
59
24 حضرت علی ع -(خوشا آن دل که شیدای علی شد ز جان مستِ تولّای علی شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
هستی محرابی
138
25 مدح و مرثیه امیرالمومنین علی علیه السلام -(ای ز ازل وجود تو، بدون انتها علی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
میثم مومنی نژاد
79
26 مدح و مرثیه امیرالمومنین علی علیه السلام -(ای که توحید از وجودت یافته تمثال ها) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
میثم مومنی نژاد
45
+1
27 تقدیم مولا امیرالمومنین علیه السلام: -(به پای دار آوردم چونان میثم سر خود را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
ایمان کریمی
47
28 شعر غزل مرثیه امام علی علیه‌السلام -(دارم به دل انبوه ماتم‌های عالم را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
محمدرضا طهماسبی
68
29 شعر و قصیده توسل امام علی علیه‌السلام -(ماه اسفند فراز آمده، سرخوش، سرشار) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
مرتضی امیری اسفندقه
66
30 متن شعر توسل به امام علی علیه‌السلام -(مرا مباد که با فخر همنشین باشم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
مرتضی امیری اسفندقه
66
31 متن مدح امیرالمومنین -(از کجا میتوان شروعت کرد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حسین جعفری
70
32 متن شعر امام علی(ع) -(جز علی آینه ای پیش تو تعظیم نکرد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حسین جعفری
57
33 شعر در وصف شهادت حضرت علی(ع) -(نغمه تو الگوی داوود شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حسین جعفری
78
34 متن مدح امیرالمومنین -(بسکه تو بی نقصی و هم کاملی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حسین جعفری
50
35 متن مدح امیرالمومنین -(از کجا میتوان شروعت کرد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حسین جعفری
37
36 متن شعر امام علی(ع) -(از کجا میتوان شروعت کرد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
حسین جعفری
28
37 متن شعر امام علی(ع) -(ما عشق تو را به سینه اندوخته‎‌ایم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
عباس شاه زیدی
60
38 متن شعر امام علی(ع) -(از بدر، از خیبر علی را می‌شناسند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
محمد حسین ملکیان
82
+1
39 متن شعر امام علی -(شده نزدیک‌تر از قبل، شهادت به علی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
محمد حسین ملکیان
54
+1
40 اشعار مدح امیرالمومنین -(شگفتا کرامات ماهی تمام) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
سید محمد جواد شرافت
37
41 اشعار مدح امیرالمومنین -(نشاط انگیز نامت می‌نوازد روح عطشان را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
علی داودی
36
42 متن شعر امام علی(ع) -(چرا چون شعله در شولای تن بر خویش پیچانی؟) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
جعفر رسول زاده
25
43 متن مدح امیرالمومنین -(نمی‌جنبد ز جا مرداب کوفه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
محمدرضا سهرابی‌نژاد
33
44 اشعار مدح امیرالمومنین -(اوصاف تو از ابتدا تا انتها نور) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
سید محمد جواد شرافت
34
45 متن شعر امام علی(ع) -(مالک رسیده است به آن خیمۀ سیاه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
محمد مهدی سیار
24
46 متن شعر امام علی(ع) -(وقتی به نماز صبح آخر برخاست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
جواد محقق
42
47 متن شعر امام علی -(ای خانۀ دوست! منزل میلادت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
جواد محقق
19
48 اشعار مدح امیرالمومنین -(ای دلت دریاترین دریا، کلامت عین رود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
سید اکبر میر جعفری
47
49 متن شعر امام علی -(هنوز می‌شنوم هق‌هق صدایت را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
عباس شاه زیدی
43
50 متن مدح امیرالمومنین -(مانند تو غریب، زمین و زمان نداشت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت علی علیه السلام
عباس شاه زیدی
45
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد