مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت علی (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر در مورد اهل بیت علیهم السلام -(من هرچه دارم از کرام اهل بیت است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
رضا آهی
42
2 شعر مدح امیرالمومنین -(حسن دلبر را بیانش کار غیر از دل نبود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محسن عزیزی
75
--1
3 میلادحضرت علی اکبر ع -(جلوه ی سیمای احمد گر که در رخسار اوست، یعنی اینکه مثل جدش هر دو عالم مال اوست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
120
+1
4 مدح حضرت علی اکبر ع -(سیمای درخشانش چون ماه و آفتاب) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
61
5 میلاد حضرت علی اکبر ع -(و من موندم و شانِ تو تا کجاست، که پایینِ پای تو عرشِ خداست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
84
6 رباعی در مدح مولانا امیرالمومنین علی علیه السلام -(شهرنبوی غیرتودروازه ندارد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمد خرم فر
55
7 تک بیتی فتح خیبر با دستان مولا علی -(مِیل اگر داشت با درِ خیبر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
حسن لطفی
76
8 مولا علی -(آزاد شد دلی که شده صید دام عشق) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی اصغر یزدی
80
9 دو بیت بداهه در مدح مولا علی -(نیست در دنیا مثالت یا علی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
افشین منصوری فر
72
10 بحر طویل مدح مولا علی با 110 بار تکرار نام مبارک علی (ع) -(قلمی آمده در دست همین است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
اسماعیل شبرنگ
71
11 میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام -(واسطه ی فیضِ خدایی علی (ع) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
58
12 شعر مدح حضرت امام علی علیه السلام -(گفتیم هر زمان همه جا مرتضی علی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمد حسن بیات لو
72
13 شعر مدح و میلادیه مولا علی علیه السلام -(خواندن از محبوب خود منبر ندارد احتیاج ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علیرضا خاکساری
61
14 میلاد حضرت علی ع -(چشمه ی فیّاضِ خدایی علی (ع)) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
95
15 میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام -(علی رحمت است و گلستانِ عشق) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
58
16 میلاد با سعادت حضرت علی ع -(علی دریای علم و بابِ عرفان) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
55
17 ترکیب بند در مدح مولا علی -(من همان زائری که می‌دانی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
یوسف رحیمی
55
18 دوبیت شعر برای شیعه -(آبرویی اَگَرم هست برای شیعه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
اکرم سبزعلی
53
19 مدح مولا امیرالمومنین علیه السلام -(کعبه از شوق علی یک صد و ده بار شکافت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمدرضا نادعلیان
138
20 شعر مدح مولا علی (ع) -(اهل زمین هستی ولی بالانشینی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمد زوار
97
21 میلاد با سعادت حضرت علی ع -(در حقیقت معنی دین جلوه ی ایمان علی ست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
99
22 شعر مدح مولا علی از حسن کردی -(اولین بار علی گفتم و جانم دادند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
حسن کردی
66
23 شعری در مدح مولا علی علیه السلام از لطیفیان -(از این به بعد و بعد از این دنیا علی دارد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
 علی اکبر لطیفیان
58
24 در مدح مولا علی (ع) -(سر مست می شویم که با ذکر یا علی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
سید امیر میثم مرتضوی
119
+2
25 شعر در مدح حضرت ابوتراب امام علی بن ابی طالب (ع) -(خاک خندید , بوتراب رسید ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
حمیدرضا محسنات
131
26 میلاد باسعادت حضرت علی علیه السلام -(بیا ساقی که عید اکبر آمد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
61
+1
27 ولادت امیر المومنین -(حیدر و ما حیدر و ما ادراک ما حیدر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
احسان نرگسی رضاپور
125
+2
28 میلاد حضرت علی علیه السلام -(این قبله گه که بینی اینگونه بر فراز است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
49
29 میلاد حضرت علی علیه السلام -(بانگ سرور و شادی از کعبه آمد امشب) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
45
30 میلاد حضرت علی علیه السلام -(ای آنکه رخش آینه ی حضرت داور) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
58
31 میلاد حضرت علی علیه السلام -(ای شیر خدا حیدر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
54
32 مدح حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(برو ای صبای رحمت خبری کن آشنا را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمدرضا نادعلیان
138
+1
33 شعر مدح امیرالمومنین علیه السلام -(باید به پای قامت ایوان سجود کرد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمدرضا نادعلیان
242
+4
34 شاه نجف -(از ساقی الست شراب کهن خرید ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی اصغر یزدی
138
+3
35 اشعار مدح حضرت علی(ع) -(وضوی اشک و کمی مُشک ناب می خواهم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
اسماعیل شبرنگ
119
+1
36 شعر مدح حضرت امیرالمومنین علی (ع) -(ایوان تو قرارِ دِلِ بی قرار ها ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی اصغر یزدی
97
37 شعر مناجات حضرت امیرالمومنین علی(ع) -(حکم تقدیر بر این است که حیدر باشی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
اسماعیل شبرنگ
139
+1
38 شعر مناجات حضرت امیرالمومنین علی(ع) -(بروی ماه تو باید علی حجاب کشید ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی مشهوری
89
39 شعر مدح حضرت امیرالمومنین علی (ع) -(دست بالای تمام دست ها دست علی است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
موسی علیمرادی
124
+1
40 شعر مدح حضرت امیرالمومنین علی (ع) -(هرکس که بی حب تو سمت حق به راه افتاد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
احمد جواد نوآبادی
109
41 شعر مناجات حضرت امیرالمومنین علی(ع) -(ساقی نشسته دور او باده زیاد است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محسن صرامی
92
42 شعر مدح حضرت امیرالمومنین علی (ع) -(هر آنچه غیر تو را در جهان سراب نوشتند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی اصغر یزدی
81
43 شعر مناجات حضرت امیرالمومنین علی(ع) -(حال بی سامان من از عشق تو سامان گرفت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
رضا قاسمی
159
+1
44 شعر مدح امیرالمؤمنین(ع) -(تا تیغِ زلفت ای پدر خاک! خورد تاب ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
مسعود یوسف پور
118
45 اشعار مدح امیرالمومنین(ع) -(به یُمن حضرت دلبر خدا بر من کرامت کرد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
مرضیه نعیم امینی
140
46 مدح امیرالمومنین(ع) -(احمد(ص) تو را همیشه به عنوان یار خواند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
98
47 یاعلی -(کعبه کند تا به ابد افتخار ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
اسماعیل تقوایی
426
48 مدح حضرت علی(ع) -( علی ای رمز و رازِ ملکِ هستی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
294
+1
49 شعر مدح حضرت علی (ع) -( صاحبِ لوح و قلمی یا علی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
314
+1
50 شعر مدح امیر المومنین -( بیا ساقی که عیدِ اکبر آمد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
334