مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت علی (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 روشن ضمیر -(من به عشقت اسیر می میرم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
استاد سید هاشم وفایی
39
2 مقام علی (ع) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
4
3 بیعت با علی (ع) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
1
4 عید غدیر -( نبین از خاک بالشتی، به شب ها زیر سر دارد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
حامد آقایی
81
5 عید غدیر -( برای جنت و دوزخ نمی کنم اصرار) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی اصغر یزدی
73
+1
6 عید غدیر -( اوج اهداف نبوت بی علی بی فایده است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
مهدی علی قاسمی
45
7 عید غدیر -( هرچه گویم همه اش بوی تو دارد سخنم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
مهدی علی قاسمی
46
8 حضرت علی (ع) -(هر كس تو را نداشت لياقت نداشته ست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمد قاسمی
118
9 شعر مدح مولا علی علیه السلام -(دلاور مرد می خواهد از این باده ننوشیدن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
امیر عظیمی
163
+1
10 مدح مولا امیرالمومنین علیه السلام -(از خاکبوسی تو گرفتیم اعتبار) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمدرضا نادعلیان
131
11 یا حیدر -(اسیر بند عشق حیدرم من) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
اسماعیل تقوایی
221
12 یا حیدر کرار -(از کودکیم عشق علی بوده مرامم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
اسماعیل تقوایی
418
+2
13 مدح مولا علی(ع) -(عاشقم عاشق ایوان طلایی نجف) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
116
14 مناجات با حضرت علی(ع) -(جملهِ مه رویانِ عالم از رخِ تو بی قرار ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
حامد آقایی
77
15 وحدت اسلامی__حضرت علی(ع) -(نشست یک دو سه خطّی مرا نصیحت کرد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
132
16 مدح حضرت علی(ع) -(یا علی ذکر ناب نافله هاست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
حسین ایمانی
113
17 مدح حضرت علی(ع) -(عقل بشر نمیدهد قد به مقام تو علی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
حامد آقایی
172
18 شعری در مدح مولا علی (ع) -(باران شدی تا نام تان دریا نوشتند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی کفشگر
106
19 مدح مولا علی علیه السلام -(به نامِ آن کسی که خـــاک را افلاک کرده است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
ابراهیم زمانی
191
+2
20 شور و تک مدحی امیرالمومنین علیه السلام -(فخرم این بس که شدم من ز گدایان علی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محسن طالبی پور
211
+2
21 شور امیرالمومنین ع -( اسدلله الغالب علی ابن ابی طالب) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
صادق اویسی
180
22 قصیده‌‌ای در مقام والای مولی‌الکونین حضرت علی‌ابن ابیطالب (ع) -(ای جهان از جلوه‌ی رویت منور، یا علی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمد علی مهدی آبادی
119
23 مدح مولا علی (ع) -(صدا آری صدا جان جهان را زیرورو می کرد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
سید حمید رضا برقعی
154
+1
24 مدح امیرالمومنین -(ما گدایان در کوی ولایت هستیم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
وحید زحمتکش شهری
268
+1
25 شعر در مورد اهل بیت علیهم السلام -(من هرچه دارم از کرام اهل بیت است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
رضا آهی
140
26 شعر مدح امیرالمومنین -(حسن دلبر را بیانش کار غیر از دل نبود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محسن عزیزی
165
27 میلادحضرت علی اکبر ع -(جلوه ی سیمای احمد گر که در رخسار اوست، یعنی اینکه مثل جدش هر دو عالم مال اوست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
205
+1
28 مدح حضرت علی اکبر ع -(سیمای درخشانش چون ماه و آفتاب) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
89
29 میلاد حضرت علی اکبر ع -(و من موندم و شانِ تو تا کجاست، که پایینِ پای تو عرشِ خداست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
141
30 رباعی در مدح مولانا امیرالمومنین علی علیه السلام -(شهرنبوی غیرتودروازه ندارد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمد خرم فر
117
31 تک بیتی فتح خیبر با دستان مولا علی -(مِیل اگر داشت با درِ خیبر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
حسن لطفی
280
32 مولا علی -(آزاد شد دلی که شده صید دام عشق) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی اصغر یزدی
148
33 دو بیت بداهه در مدح مولا علی -(نیست در دنیا مثالت یا علی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
افشین منصوری فر
160
34 بحر طویل مدح مولا علی با 110 بار تکرار نام مبارک علی (ع) -(قلمی آمده در دست همین است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
اسماعیل شبرنگ
706
--1
35 میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام -(واسطه ی فیضِ خدایی علی (ع) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
111
36 شعر مدح حضرت امام علی علیه السلام -(گفتیم هر زمان همه جا مرتضی علی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمد حسن بیات لو
144
37 شعر مدح و میلادیه مولا علی علیه السلام -(خواندن از محبوب خود منبر ندارد احتیاج ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علیرضا خاکساری
136
38 میلاد حضرت علی ع -(چشمه ی فیّاضِ خدایی علی (ع)) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
169
39 میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام -(علی رحمت است و گلستانِ عشق) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
95
40 میلاد با سعادت حضرت علی ع -(علی دریای علم و بابِ عرفان) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
101
41 ترکیب بند در مدح مولا علی -(من همان زائری که می‌دانی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
یوسف رحیمی
123
42 دوبیت شعر برای شیعه -(آبرویی اَگَرم هست برای شیعه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
اکرم سبزعلی
130
43 مدح مولا امیرالمومنین علیه السلام -(کعبه از شوق علی یک صد و ده بار شکافت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمدرضا نادعلیان
221
44 شعر مدح مولا علی (ع) -(اهل زمین هستی ولی بالانشینی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
محمد زوار
159
45 میلاد با سعادت حضرت علی ع -(در حقیقت معنی دین جلوه ی ایمان علی ست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
171
46 شعر مدح مولا علی از حسن کردی -(اولین بار علی گفتم و جانم دادند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
حسن کردی
166
47 شعری در مدح مولا علی علیه السلام از لطیفیان -(از این به بعد و بعد از این دنیا علی دارد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
علی اکبر لطیفیان
172
48 در مدح مولا علی (ع) -(سر مست می شویم که با ذکر یا علی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
سید امیر میثم مرتضوی
198
+2
49 شعر در مدح حضرت ابوتراب امام علی بن ابی طالب (ع) -(خاک خندید , بوتراب رسید ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
حمیدرضا محسنات
286
50 میلاد باسعادت حضرت علی علیه السلام -(بیا ساقی که عید اکبر آمد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت علی (ع)
هستی محرابی
110
+1