مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام حسن مجتبی علیه السلام

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 یا کریم و یا حسن -(شدی کریم که سائل تورا صدا بزند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محمد قاسمی
5
2 سبک شور امام حسن ع -(مولا حسن بمیرم برات آقا بی حرمی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
طاها تحقیقی
18
3 زمینه امام حسن مجتبی‌ علیه السلام -(بازم دل من بی تابه عشقه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
عالیه رجبی
19
4 امام حسن مجتبی علیه السلام -(برا عشق مدینه هلاکه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
عالیه رجبی
17
5 شعر امام حسن(ع) -(حسین است مست وقار حسن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
سید پوریا هاشمی
15
6 شعر امام حسن (ع) -(پانزده شب سر سجاده تورا خواسته ام..) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
سید پوریا هاشمی
9
7 شور امام حسن مجتبی علیه السلام -(تکیه گاهم حسنه، پشت و پناهم حسنه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
مظاهر کثیری نژاد
19
8 یاامام حسن علیه السلام -(عاشق نشد آنكس كه قرن را نشناسد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن صرامی
26
+1
9 ترکیب بند امام حسن مجتبی علیه السلام -(دل آواره بود و وطن آفریدند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
رضا رسول زاده
30
10 ترکیب بند امام حسن مجتبی علیه السلام -(وقتش رسیده تا که قَدری با خُدا باشم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
رضا رسول زاده
28
11 مدح و ولادت امام حسن علیه السلام -(عمريست كه هستيم مسلمان حسن جان) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
آرمان صائمی
17
12 مدح امام حسن مجتبی علیه السّلام اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
عادل لاله چینی
77
+1
13 شعر رباعی امام حسن مجتبی علیه‌السلام -(چشمت به پرنده‌ها بهاری بخشید) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
حیدر منصوری
43
14 امام حسن مجتبی علیه السلام -(دوشنبه های حسن عشق دیگری دارد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محمد حبیب زاده
81
15 شعر مدح امام حسن(ع) -(...من زائر نگاه توام از دیار دور) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
سید محمدرضا شرافت
54
+1
16 ای تنهاترین -(نشستم گوشه‌ای از سفرۀ همواره رنگینت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
سید حمید رضا برقعی
78
+1
17 آن شهیدی که... -(کیست او؟ آن‌که بین خانۀ خود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
سید محمد مهدی شفیعی
37
18 امام حسن مجتبی علیه السلام -(حک شده با دست زهرا هرکجای قلب من) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محمد حبیب زاده
64
19 امام حسن مجتبی علیه السلام -(استاد ابلفضل دلاور هستی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محمد حبیب زاده
42
20 دشت لاله -(شرط محبت است به‌جز غم نداشتن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
وصال شیرازی
45
21 مرهم -(میان هجمۀ غم‌ها اگر پناه ندارد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
حسین عباسپور
36
22 یاامام حسن علیه السلام -(اگر كريم توئي سائلي نمي ماند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن صرامی
105
23 یاامام حسن علیه السلام -(حسن اي كريم مطلق،تو نماد هل اتائي) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن صرامی
70
24 یاامام حسن علیه السلام -(از اهل منبر اين روايت را شنيدم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن صرامی
74
+2
25 یاامام حسن علیه السلام -(گلدسته دارد پس نگو گنبد ندارد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن صرامی
61
26 یاامام حسن علیه السلام -(مي سپارم گوش جانم را به فرمان حسن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن صرامی
72
27 یاامام حسن علیه السلام -(تمام خلقت خود را نياز مي بينم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن صرامی
66
28 یاامام حسن علیه السلام -(قصد ما در كم نوشتن از تو كوتاهي نبود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن صرامی
54
29 یاامام حسن علیه السلام -(همين در اول شعرم سخن كم آوردم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن صرامی
53
30 شور امام حسن(ع) -(بقیع ارباب من امارت عشقه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
عالیه رجبی
64
31 دیده ی تر -(آمدم با اذن تو یکبار دیگر در حرم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن صرامی
94
32 عزيز فاطمه -(هر آنچه بود برايش به اين و آن بخشيد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن صرامی
62
33 یاامام حسن علیه السلام -(خدا محبت او را به من کرامت کرد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن صرامی
68
34 یاامام حسن علیه السلام -(هرعاشقي كه اويس قرن نخواهد شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن صرامی
68
35 شور‌امام‌حسن‌سلام‌الله‌علیه -(میشینه‌روقبرتوغباری) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
بابک امامی
78
+2
36 حسن عشق مني -(ديوانه كند عطر تو هر ياسمني را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن صرامی
60
37 سینه ی سوزان -(عاشقی سینه ی سوزان و غمی میخواهد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن صرامی
59
38 مطاع -(خواستم از او كلاه اما سري بخشيده است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن صرامی
61
39 امام حسن عسگری علیه السلام -(ساقی مرامت کوه ذره پروری بود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن صرامی
51
40 یاامام حسن علیه السلام -(هميشه گفته دلم با شما سخن از دور) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن صرامی
56
41 یاامام حسن علیه السلام -(غزل به بيت حسن در زدن بدهكار است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن صرامی
60
42 یاامام حسن علیه السلام -(آواره ي عشق تو شدم در وطن از عمد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن صرامی
74
43 خطاب به توهین کننده به امام حسن مجتبی(علیه السلام) -(با توام با تو جناب مازنی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن صرامی
67
44 حسن جان -(من كشته ي آن برق ضريح ام كه نداري) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن صرامی
72
45 غزل مرثیه امام حسن مجتبی علیه‌السلام -(دل بی‌شکیب از غم فصل جدایی است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
90
46 قرص مهتاب -(وقتش رسیده تا که قَدری با خدا باشم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
رضا رسول زاده
109
47 قرص مهتاب -(وقتش رسیده تا که قَدری با خدا باشم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
رضا رسول زاده
104
48 باران نور -(دل آواره بود و وطن آفریدند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
رضا رسول زاده
91
49 دوبیتی در مدح امام مجتبی -(کرَم و بخشش بی حد...حسن است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
منصوره محمدی مزینان
142
50 ۲۶ربیع الاول سالروز صلح امام حسن (ع)ومعاویه(لع) -(ذکر لبم این تکه کلام است حسن جان) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
قاسم نعمتی
213
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد