مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام حسین (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1151 مناجات امام حسین(ع) -( مقیم‌ تربت‌ عشقم‌ به‌ نینوای‌ حسین‌ ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمود ژولیده
964
+2
1152 مناجات امام حسین(ع) -( بلبل در قفسیم و ز چمن می‌گوییم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
جواد هاشمی
1853
+7
1153 مناجات امام حسین(ع) -( زیباترین‌ تبسم‌ ما بعد گریه‌ هاست‌ ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمود ژولیده
924
+2
1154 مناجات امام حسین(ع) -( تنها دلیل خلقت ما گریه كردن است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
وحید قاسمی
1344
+4
1155 مناجات امام حسین(ع) -( جام عشقت همیشه جام جم است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مجتبی حاذق
940
+1
1156 مناجات امام حسین(ع) -( لباسی باید از جنس تجلی بر تنت باشد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
هادی جانفدا
1020
1157 مناجات امام حسین(ع) -( بی‌ تو یك‌ لحظه‌ نخواهم‌ همۀ‌ دنیا را ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
جواد حیدری
925
+1
1158 مناجات امام حسین(ع) -( آن کس که با نگاه دل ما شکار کرد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مجید خضرائی
900
1159 مناجات امام حسین(ع) -( كم كم میان روضه تان پیر می شوم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
حسن کردی
989
+1
1160 مناجات امام حسین(ع) -( دست از دلم بکش که پُر از روضه های توست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
حسین آذری
1061
+1
1161 مناجات محرمی امام حسین(ع) -( چگونه گریه نریزم به پای عاشورا ؟ ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
 علی اکبر لطیفیان
1042
1162 مدح امام حسین(ع) -( ای شجر طیبۀ کردگار ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمود ژولیده
1171
1163 مدح حضرت سلطان كربلا اباعبدالله الحسين -( ای منتظرْ اجابت من بر دعای تو ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1166
+1
1164 رباعي زيبا از سيد رضا مويد براي امام حسين (ع) -( با مهر حسین لطف حق می جویَم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
استاد سید رضا موید
4742
+8
1165 مناجات امام حسین(ع) -( جز بر آن تیغ دو ابروی تو سر نفروشم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1047
+1
1166 مناجات امام حسین(ع) -( آن روز كه به داغ غمت مبتلا شدیم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مصطفی متولی
1829
+3
1167 مناجات امام حسین(ع) -( من با نسیم بیرقتان خوب می شوم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
857
+2
1168 مناجات امام حسین(ع) -( من نوکرم به خدمت ارباب دلخوشم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
3696
+2
1169 مناجات امام حسین(ع) -( گرفته بوی تو را پیکرم تمام تنم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محسن حنیفی
2280
+5
1170 مناجات امام حسین(ع) -( برایتان چه قدر روضه ها به پا شده است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
863
+1
1171 مناجات محرمی امام حسین(ع) -( باشم ای كاش كه در حال و هوایت امشب ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
832
1172 مناجات امام حسین(ع) -( این روزها كه بوی محرم گرفته است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مجید تال
859
1173 مناجات امام حسین(ع) -( وقتی که روی نیزه کمی سر گذاشتی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
906
--1
1174 مناجات امام حسین(ع) -( چون تیر عشق جا به کمان بلا کند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1419
+2
1175 مناجات امام حسین(ع) -( آن خدایی که شما را به دو عالم بخشید ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
2916
+7
1176 مناجات محرمی امامحسین(ع) -( زمـانِ نـامتناهـی همـان محـرّم تـوست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
989
1177 مناجات امام حسین(ع) -( من همنشین دردم و مهمان هیئتم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
707
+2
1178 مناجات محرمی امام حسین(ع) -( ما را نوشته اند گدا دور خیمه ات ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مهدی صفی یاری
964
+1
1179 مناجات محرمی امام حسین(ع) -( سلام بر بدن تو سلام بر سر تو ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
759
1180 مناجات امام حسین(ع) -( دل مردان خدا راست ز نور تو حیات ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
عباس خوش عمل کاشانی
1406
+2
1181 مناجات محرمی امام حسین(ع) -( روضه شروع شد دل ما را بیاورید ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
حسن کردی
1252
1182 مناجات امام حسین(ع) -( ماه اندوه و ماتمی دیگر ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
رضا فراهانی
892
+1
1183 مناجات امام حسین(ع) -( پسر فاطمه دل را طلب آموخته ای ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
ولی الله کلامی زنجانی
933
1184 مناجات امام حسین(ع) -( پر از شراب شهودم قصیده می خواهم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
حامد اهور
900
1185 مناجات امام حسین(ع) -( دوست دارم تا تو در خود محو و حیرانم کنی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
760
1186 مناجات امام حسین(ع) -( هر که مرا به روضۀ تو راه داده است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
احسان محسنی فر
717
1187 مناجات امام حسین(ع) -( یک شعلۀ داغت از پر جبریل پا گرفت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
حجه الاسلام والمسلمین جواد محمد زمانی
792
+1
1188 مناجات امام حسین(ع) -( وقتی همه جا شُهره به عنوان تو باشیم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مصطفی متولی
1886
+5
1189 مناجات امام حسین(ع) -( دوست دارم با سوز دل همش صدات کنم حسین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
احمد آرونی
1967
+7
1190 امام حسین(ع)-مناجات محرمی -( دل نیست این که دارم، گنجینه ی غم توست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مرتضی امیری اسفندقه
1131
+1
1191 مناجات امام حسین(ع) -( هر روز پای هر محنت گریه می کنم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محسن عرب خالقی
2775
+4
1192 مناجات امام حسین(ع) -( شکر خدا که بال و پری داده ای مرا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مهدی صفی یاری
753
--1
1193 مناجات امام حسین(ع) -( حسین قبلۀ هستی بُود سلام بر او ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
استاد سید رضا موید
964
1194 مناجات امام حسین(ع) -( من سوگوار عشقم پیراهنم سیاه است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
ولی الله کلامی زنجانی
878
1195 مناجات امام حسین(ع) -( تا ابد كوثر توحید ز پیمانه ی اوست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
964
1196 مناجات امامحسین -( اگر ای دوست تو را عقده ی عالم به گلوست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمد جواد غفورزاده
1249
+3
1197 مناجات امام حسین(ع) -( با تو شروع می کنم ای ابتدای من! ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
 علی اکبر لطیفیان
2339
+8
1198 مناجات امام حسین(ع) -( زهیر باش دلم! تا به کربلا برسی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مریم سقلاطونی
838
+2
1199 مناجات امام حسین(ع) -( چنگ دل آهنگ دل کش می‌زند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
2260
+15
1200 مناجات امام حسین(ع) -( باز در جان جهان یکسره غوغاست حسین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
872
+4