مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام حسین (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1201 مناجات امام حسین(ع) -( «کشتی شکست خورده ی» موج فرات ها! ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1044
--1
1202 مناجات امامحسین(ع) -( نمی دانم چه سوزی بود از عشق تو در سرها ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
911
+1
1203 مناجات امام حسین(ع) -( شور به پا می کند، خون تو در هر مقام ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
علیرضا قزوه
1636
+6
1204 مناجات امام حسین(ع) -( روح مسیـح در نـفس جان‌فزای توست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
972
1205 مناجات امام حسین(ع) -( در جوانی بی حسین احساس پیری می كنم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
4062
+16
1206 مناجات امام حسین(ع) -( دل را که گفته اند حریم خدای توست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
718
1207 مناجات امام حسین(ع) -( ز من مپرس که عمری چه کار می کردم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1502
+4
1208 مناجات امام حسین(ع) -( شرار سینهٔ دل ها حسین است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
606
+1
1209 مناجات امام حسین(ع) -( مولای ما حسین غمش فرق می کند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1228
+4
1210 مناجات امام حسین(ع) -( گر كربلا نبود، زمین عزتی نداشت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
وحید قاسمی
2904
+8
1211 مدح و شهادت امام حسین(ع) -( شب هم به حیرت از تو و این خطّ سِیر شد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
570
1212 مدح امام حسین(ع) -( زنده در هر دو جهان نیست به جز کشته ی دوست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
849
1213 مدح امام حسین(ع)(از لحظه نخست، خداداد عاشقم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
598
1214 مدح و مناجات امام حسین(ع)(مدهوشم و سرمست ز مینای غم و رنج) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
927
+2
1215 مدح امام حسین(ای گردش چشمان تو سرچشمۀ هستی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
671
+1
1216 شعر مدح امام حسین(ع)(زیباترین پدیده ی دامان کوثر است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
3271
+4
1217 شعر مدح امام حسین(ع)(از عشق پاره گريبان شدن به دست آمد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1192
1218 مدح امام حسین(ع)(با همین سوز که دارم بنویسید حسين) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
4158
+24
1219 مدح امام حسین(ع)(بویِ فراق میدهد این گریه هایِ من) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
819
+1
1220 شعر مدح امام حسین(ع)(بيشتر از حدِّ انتظار ِ فقير است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1046
1221 شعر مدح امام حسین(ع)(عشق را در سحر نگاه كنيد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1129
1222 شعر ضریح جدید امام حسین(ع)(چگونه وصف کنم قطره های باران را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1915
+4
1223 مدح امام حسین(ع)(قبولم کرده ای آقا که من هم نوکرت باشم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
893
+1
1224 مدح امام حسین(ع) - (از لحظه ای که با تو شدم آشنا حسین) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمد فردوسی
2379
+2
1225 مدح امام حسین(ع)(حسین!گوشه ی چشمی٬که حرفها دارم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1678
+3
1226 مدح امام حسین(ع)-(این اشک نیست، آب زلال و مطّهر است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
 علی اکبر لطیفیان
1046
+1
1227 مدح امام حسین(ع)(چشم هایت حکایتی دارند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1195
+2
1228 شعر مدح امام حسین(ع)(تو آمدي كه بگويي ذبيح يعني چه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1555
+5
1229 مدح امام حسین(ع)(به دست باد صبا زلف خود رها کردی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
946
--1
1230 مدح امام حسین(ع)(ببین جنون تماشاییِّ دل ما را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1153
+1
1231 شعر مدح امام حسین(ع)(مهر تو را به عالم امکان نمی دهم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
13240
+49
1232 مدح امام حسین(ع)(باز کردم دفتر شعرم و دیدم می گریست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1020
+2
1233 مدح و مرثیه امام حسین(ع)(تا می دمد از یاد تو در شهر نشان ها) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
990
1234 شعر مدح امام حسین(ع)(حدیث عشق تو دیوانه کرده عالم را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
4262
+17
1235 شعر مناجات با امام حسین(ع)-(هرکسی خواسته باشد به خدایی برسد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
 علی اکبر لطیفیان
1884
+1
1236 مدح امام حسین(ع)(من آمدم دوباره به دستم قلم دهي) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
844
+1
1237 مدح امام حسین(ع)(آقا منم! گدايِ قديميِ اين درم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1512
+3
1238 مدح امام حسین(ع)(نام تو بلند است به هرجا ، خبری هست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1010
+2
1239 مدح امام حسین(ع)(ذکر خیر تو به هر جا شد و یادت کردیم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
2074
+1
1240 مدح امام حسین(ع)(وقتی که ذات حق دم و شور و نوا گرفت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1015
+1
1241 مدح امام حسین(ع)(فقط ز نرگس چشمت نگاه می خواهم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
898
1242 شعر مدح امام حسین(ع)(خدای کعبه عزادار سیدالشهداست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
675
1243 مدح امام حسین(ع)(زیباتر از نگاه تو قاتل نمیشود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1134
1244 مدح امام حسین(ع)(هر لحظه در مصیبت تو گریه میکنم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1092
1245 مدح امام حسین(ع)(دوش قرص مه روی تو به یادم آمد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1294
+1
1246 مدح امام حسین(ع)(از هرچه هست و نیست دگر بی نیاز شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
788
1247 شعر مدح امام حسین(ع)(جای گله ز فاصله ها گریه می کنم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1658
+7
1248 مدح امام حسین(ع)(کوه صفا کنار صفای شما کم است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
626
+1
1249 شعر مدح امام حسین(ع)(ده در راه خدا، من به خدا محتاجم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
541
1250 شعر مدح امام حسین(ع)(خون چرا از دوری خاکت نبارم؟ کربلا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1648
--1