مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام حسین (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
301 شعر مداحی برای مناجات با امام حسین (ع) -( باده های ناب معمولا به ساغر نیستد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
سید پوریا هاشمی
1689
+3
302 شعر مناجات با امام حسین(ع) -( برتو آنهایی که ابراز ارادت میکنند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
سید پوریا هاشمی
1570
+1
303 مناجات با امام حسین (ع) -( تاکه روزی گدایان از کریمان میرسد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
سید پوریا هاشمی
1349
+3
304 باور خورشید -( چه نوری میرسد تا عرش از سمت سرخور شید ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
رضا محمدی
993
305 واحد حماسی -( اربـاب، دل منـه هـوائیـه حرمـت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مصطفی زحمتکش
1601
+6
306 چشمه چشمان حسین (ع) -( دشت سوزان شده از آتش چشمان حسین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
المیرا نصیری
1327
307 اشک های زیر باران -( بی صدا آهسته پنهانیم ما ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
سید علی رکن الدین
1123
308 مفرد -( شک ندارم که اگر قلب مرا بشکافند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محسن اوجانی
1317
+5
309 شعر مدح امام حسین از مسعود یوسف پور -( نخست گریه کنِ تو خود خدا بوده ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مسعود یوسف پور
2160
+6
310 شش گوشه -( بین اعداد ریاضی رقم ضرب دلم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محسن اوجانی
1362
+5
311 شعر علی اکبر لطیفیان در مدح و توسل به امام حسین (ع) -( مرا به جاده ی بی انتهایتان ببرید ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
 علی اکبر لطیفیان
2444
+3
312 شعر توسل و مدح امام حسین (ع) از علی اکبر لطیفیان -( برای روضه خوانی ات آقا نه روضه خوان كافی ست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
 علی اکبر لطیفیان
4017
+8
313 شعر مناجات امام حسین (ع) -( این چشم‏ها برای که تبخیر می‏ شود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
 علی اکبر لطیفیان
1364
+4
314 شعری برای شب جمعه و زیارت امام حسین (ع) همراه با دانلود فایل صوتی -( شب جمعه است... هوایت نکنم می میرم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمد جواد شیرازی
25005
+57
315 مناجات با امام حسین -( مولی الموالی جز تو من یاری ندارم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
علی اکبر نازک کار
1421
+3
316 دو بیتی برای کربلا -( کاش باشم من مقیم کربلا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
1139
+2
317 اشعار امام حسین(ع)-مناجات -( از موج فتنه چشم جهان غیرت یم است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مشفق کاشانی
1130
+1
318 هنرمند -( اشکی که زده پای غمت قطره ای لبخند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
معین اصغری
1056
--1
319 مدیون توام -( لیلایی و هر آینه مجنون توام ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
علی آمره
1124
+2
320 پیراهن گریه دار -( پیراهنی که سخت سیاه است و گریه دار ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
سودابه مهیجی
1179
+1
321 بوی سیب -( و جای جای حرم عطر سیب پیچیده ست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
سید جواد میرصفی
1204
+1
322 شعر توسل به امام حسین (ع) -( دل ما زیر سایبان حسیــــــن ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مجید گل دار
1301
+2
323 یا حسین -( همه عالم نفس از آل عبا میگیرد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مازیار حسنقلی پور
1763
+4
324 تولیت آب -( جام می ناب را خدا داد به تو ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مجتبی فلاح نیا
1038
325 خریدار اشک ها -( غیر تو کسی نیست نفس را بخرد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مجتبی فلاح نیا
946
+1
326 قصه ی عشق -( قصه ی عشق ز مجنون شنیدن دارد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محسن اوجانی
1186
+6
327 مدح امام حسین (ع) -( عشق سردرقدم ماست اگربگذارند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محمد جواد غفورزاده
1811
+3
328 مناجات با امام حسین (ع) -( خوشا از دل نم اشکی فشاندن ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
قیصر امین پور
1364
+1
329 شعر امام حسین -( به جز جسین مرا ملجا و پناهی نیست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مرحوم سید ابوالقاسم موسوی
5496
+15
330 مدح و توسل به امام حسین (ع) -( تا خانه ی تو هست چرا در به در شدن ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
رضا قربانی
1710
+2
331 رباعی امام حسین (ع) -( فریاد بزن که کربلا ماتم نیست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
رضا اسماعیلی
1495
+4
332 تک بیتی کربلایی -( دل ندارم که به معشوق زمینی بدهم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
محسن اوجانی
1708
+7
333 شور و زمزمه امام حسین (ع) - شعر و سبک از کربلایی مجیدعلیمحمدی (کنار شعر محتشم روی کتیبه ها ملک) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
مجید علیمحمدی
2624
+4
334 معنای بهشت -( زانو زدم عمری به درِ خانه ی ارباب ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
روح اله نوروزی
1682
+5
335 اشعار شور امام حسین و کربلا(ع) -( آرزويم ديدن شش گوشه بود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
2216
336 مناجات با امام حسین (ع) -( بهترین فیض را به من دادند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
 علی اکبر لطیفیان
1684
+2
337 امام حسین (ع) -( من عاشق که به شوق "یرنی"میمیرم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
وحید کردلو
14
338 دوبیتی زائر امام حسین -( ايكاش شبي سر بگذارم كف پايت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
اصغر چرمی
3677
+22
339 کل دارایی من -( شد عشق شما دليل شيدايي من ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
اصغر چرمی
1794
+5
340 کشتی نجات بخش -( در ساحل روضه قطره ى در راهيم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
اصغر چرمی
1475
+3
341 دوبیتی ، نوکری ارباب -( حال خوش بيقراريت را عشق است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
اصغر چرمی
3624
+5
342 دوبیتی برای محرم و حرم امام حسین از اضغر چرمی -( دليل شور قلبم بر ملا شد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
اصغر چرمی
2005
+3
343 شور سیزدهم ، یا حسین -( وقتی کلامو قاضی کردم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
اسماعیل شبرنگ
22
344 شور دوازدهم ، امام حسین (ع) -( ای همه ی قرارم به پای تو می بارم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
اسماعیل شبرنگ
13
345 شور یازدهم ، امام حسین (ع) -( تو هیات برو بیا دارم اربابی مثه شما دارم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
اسماعیل شبرنگ
14
346 شور دهم ، امام حسین (ع) ، کربلا -( بیچاره می شم از پریشونی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
اسماعیل شبرنگ
9
347 شور نهم ، امام حسین (ع) -( پر می گیره تا حسین محشور می شه با حسین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
اسماعیل شبرنگ
11
348 شور هشتم ، امام حسین (ع) و ابوالفضل (ع) -( بهترین امیر دلم شده به پای عشق تو اسیر ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
اسماعیل شبرنگ
15
349 شور هفتم ، مجلس روضه -( من و روضه ها / شه سرجدا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
اسماعیل شبرنگ
9
350 شور ششم ، کرم ثارالله -( زندگیم همه از کرم ثارالله ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
اسماعیل شبرنگ
12