مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام محمد باقر علیه السلام

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 مدح و میلادیه حضرت امام محمد باقر علیه السلام -(بود دل عاشق و شیدای باقر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
حاج فرهاد فکری اردبیلی
49
2 یاباقرالعلوم -(رحمت گرفته است تمام مدینه را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
عالیه رجبی
29
3 غزال مرثیه امام محمد باقر علیه السلام -(سر او جان دادم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
محسن صرامی
40
4 غزل امام باقر(ع) -(از سوزِ زَهر، پیکَرَم آتش گرفت و سوخت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
رضا رسول زاده
45
5 مدح امام باقر علیه‌السلام -(ای دانش و کمال و فضیلت سه بنده‌ات) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
استاد حاج غلامرضا سازگار
56
6 رباعی الهام یافته از کلام حضرت امام باقر علیه‌السلام -(بر عمرِ گذشته کن نگاهی گاهی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
استاد محمد جواد غفورزاده
79
7 تقدیم به امام باقرعلیه السلام -(پسر حضرت زهراست؛گل یاسمن است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
قاسم نعمتی
219
8 میلاد امام محمد باقر علیه السلام -(مژده ای دل عالمی امشب چراغانی شده) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
هستی محرابی
169
9 مدح امام باقر(ع) -( مانده یادت بیاد خاطرها ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
محمود یوسفی
1362
+3
10 غزل امام محمد باقر(ع) -( کسي که کودکي اش راس ساعت سر بود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
مهدی رحیمی زمستان
1903
11 قصیده امام محمد باقر(ع) -( ای یادگار تیره ی مردان راستین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
حامد اهور
1755
12 غزل امام محمد باقز(ع) -( عطر لبخند خدا پیچید در دنیای من ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
رضا اسماعیلی
1977
13 غزل امام محمد باقر(ع) -( ابرو بزن ای ماه که شهرست دوباره ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
محمد حسین انصاری نژاد
1830
+1
14 شعر مدح امام باقر(ع) -( ای دو عالم پرتوی از نور تو ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
2137
15 شعر مدح امام محمد باقر(ع) -( السلام ای دلیل کَرَّمنا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
محمود ژولیده
2863
+1
16 شعر مدح امام محمد باقر(ع) -( ای چراغ علم روشن از دمت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
استاد حاج غلامرضا سازگار
2306
17 شعر مدح و مصیبت امام محمد باقر(ع)(عشق آمد و مقابل من دفتری گشود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
2007
18 شعر مدح امام باقر(ع)(ای پنجمین امام، یا باقرالعلوم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
2084
+2
19 مدح امام باقر(ع)-(سرچشمه ی تمامی اندیشه های ناب) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
وحید قاسمی
2382
20 شعر مصیبت امام محمد باقر(عالم ماتم سرا شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
2003
21 شعر مصیبت امام باقر(ماتم جانسوز امام پنجمین است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
2022
22 مرحبا مرحبا، آفرين آفرين اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
2037
23 قوام هستى اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
2125
24 گل گلزار عشق اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
2229
25 بهر هر دردى شفا بخشد دعاى حضرت باقر اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
2157
+1
26 بر در ميخانه ماه رجب اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
2117
27 شيدايى اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
2741
28 اى بوسه گاه جن و ملك، خاك پاى تو اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
1976
29 شكافنده دانش اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
1914
30 مخزن علم النبيّين كاشف سرّ و علن اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
2021
31 اى ز سرو قدّ رعنا بر صنوبر طعنه زن اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
1898
32 باقرالعلوم اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
2114
33 حضرت باقر اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
2252
34 فاطمی تبار اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
2810
+1
35 مدح امام محمدباقر(ع) (وصّی پنجم پیغمبر خدائی تو) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
2257
+1
36 اشعار مدایح امام محمدباقر (ع) (خسته دربند غمم،بال وپرم میسوزد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام محمد باقر علیه السلام
1999