مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام محمد باقر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 تقدیم به امام باقرعلیه السلام -(پسر حضرت زهراست؛گل یاسمن است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
قاسم نعمتی
58
2 میلاد امام محمد باقر علیه السلام -(مژده ای دل عالمی امشب چراغانی شده) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
هستی محرابی
58
3 مدح امام باقر(ع) -( مانده یادت بیاد خاطرها ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
محمود یوسفی
1075
+3
4 غزل امام محمد باقر(ع) -( کسي که کودکي اش راس ساعت سر بود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
مهدی رحیمی
1704
5 قصیده امام محمد باقر(ع) -( ای یادگار تیره ی مردان راستین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
حامد اهور
1558
6 غزل امام محمد باقز(ع) -( عطر لبخند خدا پیچید در دنیای من ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
رضا اسماعیلی
1778
7 غزل امام محمد باقر(ع) -( ابرو بزن ای ماه که شهرست دوباره ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
محمد حسین انصاری نژاد
1668
+1
8 شعر مدح امام باقر(ع) -( ای دو عالم پرتوی از نور تو ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1960
9 شعر مدح امام محمد باقر(ع) -( السلام ای دلیل کَرَّمنا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2636
+1
10 شعر مدح امام محمد باقر(ع) -( ای چراغ علم روشن از دمت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2131
11 شعر مدح و مصیبت امام محمد باقر(ع)(عشق آمد و مقابل من دفتری گشود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1843
12 شعر مدح امام باقر(ع)(ای پنجمین امام، یا باقرالعلوم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1891
+2
13 مدح امام باقر(ع)-(سرچشمه ی تمامی اندیشه های ناب) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
وحید قاسمی
2231
14 شعر مصیبت امام محمد باقر(عالم ماتم سرا شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1866
15 شعر مصیبت امام باقر(ماتم جانسوز امام پنجمین است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1838
16 مرحبا مرحبا، آفرين آفرين اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1761
17 قوام هستى اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1964
18 گل گلزار عشق اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
2072
19 بهر هر دردى شفا بخشد دعاى حضرت باقر اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1909
+1
20 بر در ميخانه ماه رجب اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1996
21 شيدايى اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
2548
22 اى بوسه گاه جن و ملك، خاك پاى تو اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1794
23 شكافنده دانش اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1820
24 مخزن علم النبيّين كاشف سرّ و علن اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1918
25 اى ز سرو قدّ رعنا بر صنوبر طعنه زن اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1784
26 باقرالعلوم اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1910
27 حضرت باقر اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
2041
28 فاطمی تبار اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
2571
+1
29 مدح امام محمدباقر(ع) (وصّی پنجم پیغمبر خدائی تو) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
2063
+1
30 اشعار مدایح امام محمدباقر (ع) (خسته دربند غمم،بال وپرم میسوزد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام محمد باقر (ع)
1806