مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های زائران مکه ومدینه

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 حضرت زهرا س -(روزی حاجات همه شیعه روا خواهد شد!) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
هستی محرابی
89
2 فاجعهٔ منا -( دلم گرفته برایت٬ گرفته ام ماتم ) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
مرضیه عاطفی
419
3 اشعار حج -( خداحافظ ای کعبه ای بزم یار ) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
استاد حاج غلامرضا سازگار
911
+3
4 اشعار حج -( کعبه، ای بیت خداوند جلیل ) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
استاد حاج غلامرضا سازگار
978
+4
5 اشعار حج -( کعبه میعاد حضرت موعود ) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
محمود ژولیده
629
6 اشعار حج -( یارب یارب سرابم، آبم کن ) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
استاد حاج غلامرضا سازگار
518
7 اشعار حج -( مدینه باز برگشتم به شهر با صفای تو ) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
استاد حاج غلامرضا سازگار
554
+1
8 شعر بازگشت کاروان اهل بیت(ع) به مدینه -( از میان غباری از اندوه ) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
حسن لطفی
4015
+10
9 شعر حرکت کاروان از مدینه به مکه -( اي شمع ِ من بسوز كه پروانه ميرود ) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
مرحوم منزوی اردبیلی
4924
+16
10 شعر حرکت کاروان از مدینه به مکه -( کعبه محروم شد ز دیدارت ) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
استاد حاج غلامرضا سازگار
3537
+7
11 شعر مدینه و مکه -( وعده‌ی دیدار من با عشق لختی دیگر است ) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
3767
+6
12 دانلود سبک زمزمه خروج کاروان ابی عبدالله از مدینه -( حسین داره میره به سوی قربانگاه ) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
امیر عباسی
3051
+2
13 مناجات امام حسین(ع) -( خاک تو از اشک ما گِل گشت، آن گِل ما شدیم ) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
3053
+6
14 شعر خروج کاروان از مدینه -( الا ای نغمه های ناله پرداز ) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
محمود ژولیده
4535
+6
15 شعری در وصف مدینه(مدینه شهر نبی تربت چهار امام ) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
3920
+3
16 شعر زبان حال زائر مدینه(یا رسول الله مهمان توئیم) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
4728
+6
17 شعر مدینه النبی(خداحافظ ،خداحافظ مدینه ) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
7047
+19
18 شعر مدینه النبی(سـلام ای خــفته گــان در مـــدیـنـه ) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
4622
+10
19 شعر مدینه النبی(مـــــدینه شـــد گـُل یاسَت کجا نیلوفری ) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
3155
+5
20 شعر مدینه النبی(مــــــدینه کـــــو پـــــرستوئی کــه من بال و پرش بودم) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
3136
+6
21 شعر مدینه النبی(سلام ما بر مدینه و بر قبر مخفیف ای عصمت کبری) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
3257
+7
22 شعر مدیته النبی(دلــــــــم پـــــَر می زند سوی مدینه) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
3625
+9
23 شعر مدینه النبی(ای مدینه سوز دیگر ساز کن ) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
4425
+3
24 شعر مدینه النبی(مدینه! کاروانی ســـــــــــــــــوی تو با شیون آوردم) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
3555
+4
25 شعر مدینه النبی(جلوۀ جنّت بـــــــــه چشم خاکیان دارد بقیع) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
3805
+3
26 شعر بازگشت کاروان اهل بیت به مدینه (من از سفـر، جگر داغدیـده آوردم) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
7279
+8
27 شعر بازگشت کاروان به مدینه(صدا در سینه ها ساکت که اینک یار مى آید) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
4277
+2
28 شعر بازگشت کاروان به مدینه(مدینه رو به سوی تو دوباره آوردم) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
استاد سید هاشم وفایی
3810
+2
29 شعر بازگشت کاروان به مدینه(من که بر گشته ام از کرب و بلا) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
4246
+2
30 شعر بازگشت کاروان به مدینه(باز آمدم از سفر مدینه) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
5336
+1
31 شعر بازگشت کاروان به مدینه(عبا به روی سر انداخت سمت کوچه دوید) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
4060
+3
32 شعر بازگشت به مدینه(کیست این زن ز دور می آید) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
4917
+3
33 شعر حرکت کاروان از مدینه به مکه(مدینه حسینت کجا می‌رود؟ اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
استاد حاج غلامرضا سازگار
7390
+5
34 شعر بسیار زیبا در اوصاف بقیع(ایمان غلامی)باب الجنه -(باز کن بر روى من آغوش جان را اى بقیع) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
6691
+12
35 ایمان غلامی (باب الجنه) سالروز تخریب قبور ائمه بقیع-(کاش یک شب شمع بودم در شب تار بقیع) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
5696
+5
36 شعر چاوشی برای بازگشت زائران از مکه و مدینه-(حاجيان از حرم امن خدا آمده‌اند) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
62928
+246
37 شعر چاوشی بازگشت از مدینه و مکه -(من از دیار شکوه و جلال می آیم) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
حاج علی انسانی
30586
+38
38 شعر زیبا برای بقیع و امام مدفون در بقیع-(كاش همچون لاله سوزم در بيابان بقيع) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
زائران مکه ومدینه
11304
+12