مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های ورود کاروان به کربلا

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن روایت گريه و نفرين حضرت نوح بر امام حسین (ع) و گریز به کربلا اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
95
2 شعر برای حرکت کاروان امام حسین به سمت کوفه و کربلا -(حضرت ماه بگو باز مسیرت به کجاست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
داریوش جعفری
185
+2
3 دانلود متن و سبک زمینه شب دوم - ورود کاروان -( گریه کنم از غم تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
وحید ولوی
446
+2
4 دانلود متن و سبک واحد شب دوم محرم -( نالد زمین و آسمان - می آید از ره کاروان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
وحید ولوی
325
5 ورود به کربلا -( یعنی نوشت عبدِ غمِ تو مرا خدا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
حبیب نیازی
255
6 ورود به کربلا -( گریه نه ! تا برادری داری ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
حبیب نیازی
281
7 ورود به کربلا -( از نگاهه همه زنهاي حرم غم بارد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
حیدر توکلی
232
8 ورود به کربلا -( همه سرها به زیر تا عمه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
حسن لطفی
362
9 ورود به کربلا -( در همين جا سنگ بر من ميزنند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
263
+1
10 ورود به کربلا -( خواست خاتون دو عالم که قدم رنجه کند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
حسن لطفی
268
11 ورود به کربلا -( آتشی بین نینوا آمد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
حسن لطفی
376
12 شعر پیاده روی کربلا -( گفتم به همه که اربعین در حرمم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
رضا قاسمی
2512
+5
13 متن نوحه ورود کاروان به کربلا -( رسیده کاروان به دشت کربلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
مرتضی محمودپور
716
14 متن شعر ورود کاروان -( کاروان کم کم به منزل میرسد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
مرتضی محمودپور
440
+1
15 زمینه و شور‌ ورود به کربلا -( به کربلا رسیده زینب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
رسول میثمی
333
16 ورودیه کاروان با صدای سید مهدی میرداماد -( من اومدم تو این غبار من اومدم به این دیار ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
810
+4
17 روضه ورود کاروان با صدای میثم مطیعی -( هر دم به گوشم می رسد آوای زنگ قافله ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
452
18 ورود کاروان با صدای میثم مطیعی -( از امشب که این خیمه ها برپاست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
294
+1
19 ورود کاروان با صدای میثم مطیعی -( که می‌داند این واحه نامش چیست؟ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
254
+1
20 زمزمه شب دوم محرم با صدای میثم مطیعی -( آه ـ خیلی گذشته اما داغت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
443
21 زمینه ورود کاروان با صدای جواد مقدم -( باز آتیش غم توی دلم شعله کشیده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
333
+1
22 روضه شب دوم محرم با صدای جواد مقدم -( همه دعوتش کرده بودند بیاد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
238
23 نوحه شب دوم محرم با صدای محمود کریمی -( قرق میشه محدوده خیمه ها ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
939
+4
24 نوحه شب دوم محرم با صدای محمود کریمی -( پاره قلب مادرم از بر من دور مشو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
446
25 زمینه شب دوم محرم با صدای محمود کریمی -( خیمه شد بر پا دلشوره افتاده تو دل دختر زهرا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
584
+1
26 روضه شب دوم محرم -( شبنم گل لطیف تره از قطره های بارون ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
471
27 ورود کاروان به کربلا -( دستها را رویِ دوش دو پسر بگذاشته ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
حسن لطفی
328
28 ورود کاروان به کربلا -( یک کاروان فرشته و حوری رسیده است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
مصطفی هاشمی نسب
279
29 ورود کاروان به کربلا -( آخرش چشم تر تو خواهرت را میکشد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
محمد حسن بیات لو
281
30 ورود کاروان به کربلا -( ترسم این است در این دشت مبدل سازند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
مهدی مقیمی
289
31 ورود کاروان به کربلا -( چه صحنه ها که در این دشت خار می بینم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
233
32 ورود کاروان به کربلا -( ماند، وگفتند حاضر است كه باشد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
246
33 ورود کاروان به کربلا -( چنان که طرفی در قُرُق جون و حبیب است و بریر است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
مهدی رحیمی
229
34 ورود کاروان به کربلا -( باید او بر سرِ این خاک قدم بگذارد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
حسن لطفی
178
35 ورود کاروان به کربلا -( خلیل آل علی بر منا خوش آمده ای ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
ولی الله کلامی زنجانی
245
36 ورود کاروان به کربلا -( سایه ی هیچ یَلی با تو برابر نَبُوَد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
حسن لطفی
193
+1
37 ورود کاروان به کربلا -( راه عرش از دل صحرا چقَدَر نزدیک است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
مجتبی شکریان همدانی
251
38 ورود کاروان به کربلا -( صد باغ غبطه می خورد حتی به صحرا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
محمد رضا طالبی
171
39 ورود کاروان به کربلا -( تو سلامت باشی اما من بمیرم حاضرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
قاسم نعمتی
246
40 ورود کاروان به کربلا -( کعبه‌ات اینجاست ای خون خدا؟ حجت قبول ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
محمود ژولیده
239
41 اشعار ورودیه کربلا -( من خودم خیمه تو بر پا می کنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
حامد خاکی
238
42 شعر ورودیه کربلا -( قومی که از فراسوی جنت رسیده اند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
حسین واعظی
162
43 ورود کاروان به کربلا -( باغ سر سبزی که قول دادی کجاس؟ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
علیرضا خاکساری
280
44 ورودیه کاروان به کربلا -( فقط به این تنِ بی جان،حسین جان می‌داد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
حسن لطفی
198
45 شعر ورودیه کربلا -( خورشیدِ من امروز که این سایه شومِ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
336
46 اشعار ورودیه کاروان به کربلا -( جای پاهای کسی نقش شده بر تنِ خاک ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
رضا قاسمی
380
47 دانلود متن و سبک ورود به کربلا -( دلم‌ گرفته از خاکِ اینجا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
یاسین زندی
547
+3
48 دانلود متن و سبک زمينه ورود به كربلا -( مياد از راه دور صداي زنگ شترها ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
یاسین زندی
440
49 دانلود متن و سبک زمزمه ی شب دوم -( این سرزمین چه بوی غم داره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
یاسین زندی
348
50 زمزمه برای محرم از اصغر چرمی -( امسال لباس مشكي مو ، كه داد به من مادر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
اصغر چرمی
721
+3