مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت حضرت رقیه

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 یا باب الحوائج یا رقیه -(پس از تو دام بلا قسمت کبوتر شد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
سید پوریا هاشمی
98
2 نوحه حضرت رقیه سلام الله علیها -(گوشه ویرونه،خوبِ خوبا اومد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
امیر عباسی
152
3 متن شعر و دوبیتی حضرت رقیه علیهاالسلام -(گلی دور از چمن بر شانۀ توست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
سید حبیب نظاری
76
4 زمزمه حضرت رقیه سلام الله علیها به سبک سلام آقا....من الان روبروتونم -(سلام بابا...بیا بنشین به دامانم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
قاسم نعمتی
227
5 حضرت رقيه سلام الله عليها -(دوباره غصه تو دلا) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
عباس میرخلف زاده
147
6 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(كمي دلتنگم و دارم كمي با تو سخن بابا) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
202
+1
7 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(کم آورده به پای تاول پایم سفر حتی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
109
8 یاحضرت رقیه سلام الله علیها -(دردت به جان دخترت پس پيكرت كو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
164
9 یا حضرت رقیه سلام الله علیه -(حالا كه هستي توي آغوشم دوباره) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
88
10 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(با سرت آمده اي داغ تنت را چه كنم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
135
11 یاحضرت رقیه سلام الله علیها -(هرگز نميخواهم به تن جان بي رقيه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
99
12 مناجات و گریز به روضه حضرت رقیه سلام الله علیها -(آخر این درد جدایی کار دستم می دهد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
وحید محمدی
275
+4
13 دختري بابائي -(غير از پدر گفتن هنر ديگرندارم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
161
+3
14 باب ساعت -(دوست دارم روزهائي كه تو بودي را زياد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
82
15 هدیه اشک -(حاجت روا شد پس رسید آخر به بابا) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
116
+1
16 بار غم -(حالا كه خريدار شدم بار غمت را) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
143
17 غم محرم -(خسته ازعالمي روانه شدم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
89
18 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(درد مرا درمان به اصرار خودش كرد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
128
19 بابام اومد -(زحمتت شد تا به اينجا اومدي) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
145
+1
20 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(بايد دوباره روضه را از سر بخواني) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
126
21 حضرت رقیه (سلام الله علیها ) -(السلام ای دختر شاه حجاز) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
مقصود ایران منش
146
22 دل شيدا -(برخورد همينكه دل شيدا به رقيه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
108
+1
23 چراغ سحر -(من در اين شهر غريبم پدرم را بدهيد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
167
+1
24 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(شد پخش به صحرا همه ي پيكرت از عمد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
102
25 یا رقیه (س) -(پدرم آمده است شاميان سايه ي بالاي سرم آمده است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
127
26 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(آسمونا اين روزا تار ميبينم،ميخورم زمين تا راه ميرم كمي) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
81
27 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(اين چه رسم ميهماني بود آخر بدگذشت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
79
28 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(درد هاي دل ما را گله ها ميفهمند) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
107
29 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(شرمنده ام بابا از این حال و هوایم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
118
30 زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها -(ز سرت نمانده جسمی به سرم نمانده مویی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
مجید لشکری
136
31 غزل حضرت رقیه علیهاالسلام -(امشب که با تو انس به ویران گرفته‌ام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
استاد حاج غلامرضا سازگار
204
+1
32 غزل مرثیه حضرت رقیه علیهاالسلام -(آمدی در جمع ما، ویرانه بوی گل گرفت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
استاد محمد جواد غفورزاده
202
33 ترکیب بند «غزال» تقدیم به حضرت رقیه سلام‌الله علیها -(پهلو گرفته است از اشک چشم سوخته دارو گرفته است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
حامد تجری
139
34 حضرت رقيه -(اوج لذت های يک دختر عروسک بازی است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
قاسم قاسمی بیدهندی
289
35 یا رقیه(س) -(دَمِ اذان پدرم نانِ تازه ای آورد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
حسن لطفی
318
+1
36 دو دمه حضرت رقیه سلام الله -(از عمو یاد گرفتم ، پَرِشان میریزم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
حسن لطفی
236
37 دم نوحه سنتی - حضرت رقیه سلام الله علیها -(رأس شریفت یاس و من پروانه امشب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
امیر عباسی
323
+1
38 زمینه یا شور تک - حضرت رقیه سلام الله علیها -(شرار جان و دلم شده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
امیر عباسی
206
+1
39 شور - حضرت رقیه سلام الله علیها -(تو بر آسمان دل مهتابی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
امیر عباسی
214
+2
40 شور حضرت رقیه سلام الله علیها -(ای خورشید تابان/سر تا به پا عرفان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
امیرحسین سلطانی
275
+2
41 زمینه شهادت حضرت رقیه (س) -(از اونجایی که تو نبودی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
ابوالفضل آلوئیان
325
42 معراج -(دلم میخواست معراجت ببینم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
سید پوریا هاشمی
188
+2
43 آه یا رقیه.. -(آنکس که زد نقاب حلالش نمیکنم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
سید پوریا هاشمی
542
44 زمینه شهادت حضرت رقیه(س) -(منم و اینهمه غصه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
گروه شاعرانه ها سبک
488
45 زمینه حضرت رقیه س -(عمه بیا گمشده پیدا شده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
صادق اویسی
415
46 سبک زمینه شهادت حضرت رقیه (س) -(بابایی خرابه احوالم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
روح اله نوروزی
356
+1
47 سبک زمینه شهادت حضرت رقیه(س) -(رفتی نگفتی که منم، شوق سفر دارم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
مظاهر کثیری نژاد
324
48 سبک مداحی شهادت حضرت رقیه(س) -(گریه شده کار این دختر بی حوصله) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
هاشم محمدی آرا
221
49 رباعی حضرت رقیه(س) -(کودک بودم، ولی زمینگیر شدم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
رضا رسول زاده
229
50 رباعی حضرت رقیه (س) -(شب موقعِ خواب بیقرارم بابا) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
رضا رسول زاده
214
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد