مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت حضرت رقیه

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 یا باب الحوائج یا رقیه -(پس از تو دام بلا قسمت کبوتر شد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
سید پوریا هاشمی
35
2 نوحه حضرت رقیه سلام الله علیها -(گوشه ویرونه،خوبِ خوبا اومد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
امیر عباسی
72
3 متن شعر و دوبیتی حضرت رقیه علیهاالسلام -(گلی دور از چمن بر شانۀ توست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
سید حبیب نظاری
37
4 زمزمه حضرت رقیه سلام الله علیها به سبک سلام آقا....من الان روبروتونم -(سلام بابا...بیا بنشین به دامانم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
قاسم نعمتی
142
5 حضرت رقيه سلام الله عليها -(دوباره غصه تو دلا) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
عباس میرخلف زاده
101
6 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(كمي دلتنگم و دارم كمي با تو سخن بابا) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
164
+1
7 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(کم آورده به پای تاول پایم سفر حتی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
83
8 یاحضرت رقیه سلام الله علیها -(دردت به جان دخترت پس پيكرت كو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
119
9 یا حضرت رقیه سلام الله علیه -(حالا كه هستي توي آغوشم دوباره) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
67
10 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(با سرت آمده اي داغ تنت را چه كنم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
108
11 یاحضرت رقیه سلام الله علیها -(هرگز نميخواهم به تن جان بي رقيه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
70
12 مناجات و گریز به روضه حضرت رقیه سلام الله علیها -(آخر این درد جدایی کار دستم می دهد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
وحید محمدی
179
+3
13 دختري بابائي -(غير از پدر گفتن هنر ديگرندارم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
135
+3
14 باب ساعت -(دوست دارم روزهائي كه تو بودي را زياد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
69
15 هدیه اشک -(حاجت روا شد پس رسید آخر به بابا) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
96
+1
16 بار غم -(حالا كه خريدار شدم بار غمت را) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
119
17 غم محرم -(خسته ازعالمي روانه شدم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
71
18 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(درد مرا درمان به اصرار خودش كرد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
105
19 بابام اومد -(زحمتت شد تا به اينجا اومدي) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
119
+1
20 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(بايد دوباره روضه را از سر بخواني) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
103
21 حضرت رقیه (سلام الله علیها ) -(السلام ای دختر شاه حجاز) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
مقصود ایران منش
129
22 دل شيدا -(برخورد همينكه دل شيدا به رقيه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
87
+1
23 چراغ سحر -(من در اين شهر غريبم پدرم را بدهيد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
138
+1
24 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(شد پخش به صحرا همه ي پيكرت از عمد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
88
25 یا رقیه (س) -(پدرم آمده است شاميان سايه ي بالاي سرم آمده است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
104
26 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(آسمونا اين روزا تار ميبينم،ميخورم زمين تا راه ميرم كمي) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
59
27 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(اين چه رسم ميهماني بود آخر بدگذشت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
60
28 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(درد هاي دل ما را گله ها ميفهمند) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
85
29 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(شرمنده ام بابا از این حال و هوایم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
102
30 زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها -(ز سرت نمانده جسمی به سرم نمانده مویی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
مجید لشکری
112
31 غزل حضرت رقیه علیهاالسلام -(امشب که با تو انس به ویران گرفته‌ام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
استاد حاج غلامرضا سازگار
177
+1
32 غزل مرثیه حضرت رقیه علیهاالسلام -(آمدی در جمع ما، ویرانه بوی گل گرفت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
استاد محمد جواد غفورزاده
180
33 ترکیب بند «غزال» تقدیم به حضرت رقیه سلام‌الله علیها -(پهلو گرفته است از اشک چشم سوخته دارو گرفته است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
حامد تجری
121
34 حضرت رقيه -(اوج لذت های يک دختر عروسک بازی است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
قاسم قاسمی بیدهندی
272
35 یا رقیه(س) -(دَمِ اذان پدرم نانِ تازه ای آورد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
حسن لطفی
283
+1
36 دو دمه حضرت رقیه سلام الله -(از عمو یاد گرفتم ، پَرِشان میریزم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
حسن لطفی
216
37 دم نوحه سنتی - حضرت رقیه سلام الله علیها -(رأس شریفت یاس و من پروانه امشب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
امیر عباسی
294
38 زمینه یا شور تک - حضرت رقیه سلام الله علیها -(شرار جان و دلم شده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
امیر عباسی
181
+1
39 شور - حضرت رقیه سلام الله علیها -(تو بر آسمان دل مهتابی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
امیر عباسی
187
+2
40 شور حضرت رقیه سلام الله علیها -(ای خورشید تابان/سر تا به پا عرفان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
امیرحسین سلطانی
249
+2
41 زمینه شهادت حضرت رقیه (س) -(از اونجایی که تو نبودی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
ابوالفضل آلوئیان
304
42 معراج -(دلم میخواست معراجت ببینم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
سید پوریا هاشمی
176
+2
43 آه یا رقیه.. -(آنکس که زد نقاب حلالش نمیکنم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
سید پوریا هاشمی
479
44 زمینه شهادت حضرت رقیه(س) -(منم و اینهمه غصه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
گروه شاعرانه ها سبک
453
45 زمینه حضرت رقیه س -(عمه بیا گمشده پیدا شده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
صادق اویسی
391
46 سبک زمینه شهادت حضرت رقیه (س) -(بابایی خرابه احوالم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
روح اله نوروزی
317
+1
47 سبک زمینه شهادت حضرت رقیه(س) -(رفتی نگفتی که منم، شوق سفر دارم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
مظاهر کثیری نژاد
293
48 سبک مداحی شهادت حضرت رقیه(س) -(گریه شده کار این دختر بی حوصله) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
هاشم محمدی آرا
202
49 رباعی حضرت رقیه(س) -(کودک بودم، ولی زمینگیر شدم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
رضا رسول زاده
207
50 رباعی حضرت رقیه (س) -(شب موقعِ خواب بیقرارم بابا) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
رضا رسول زاده
195