مطالب صفحه اختصاصی اشعار علیرضا شریف در سایت امام هشت

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر شهادت حضرت قاسم(ع) -( در حجله پیشِ پایِ تو پا می‌کِشم بیا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علیرضا شریف
346
2 امام حسین(ع)و حضرت زینب(س)شب عاشورا -( منتت دارم و می‌خواهم اگر راهی هست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شب دهم محرم - شب عاشورا
علیرضا شریف
1092
--1
3 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( بَد می‌بُرید، كاش كه تا پَر نمی‌رسید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
علیرضا شریف
222
4 طفلان حضرت زینب(س)شهادت -( نگاهش از سرِ نِی جان ز پیكرش می‌برد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
علیرضا شریف
531
+1
5 شب قدر -( بايد كه خيلي پَست باشم اين شبِ قدر ) اشعار مناجاتی
شبهای قدر
علیرضا شریف
333
6 شهادت و مناجات امام رضا ع -( با صدای ساعتی که زنگ میزد هشت صبح ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
علیرضا شریف
947
7 شهادت و مناجات امام رضا ع -( به جز هوای حرم در سرم هوایی نیست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
علیرضا شریف
873
+1
8 شهادت و مناجات امام رضا ع -( مردغریبِ بُرده عبا روی سر،نیافت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
علیرضا شریف
786
+2
9 اربعین حسینی (ع) -( یک اربعین گذشت زداغ پدر چه سخت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
علیرضا شریف
689
+1
10 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( از خون به دستِ خویش حنا می‌كِشم بیا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علیرضا شریف
802
+1
11 جناب حر ریاحی -( بی دام و آب و دانه كبوتر گرفته ای ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
علیرضا شریف
690
12 امام حسین(س)-کوفه -( هلالِ یك شبه بر نیزه دلبری داری ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
علیرضا شریف
759
13 دیـر راهب نصرانی -( امشب كه پا گُشا شده ای در كُنِشْتِ1 من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شب یازدهم محرم (شام غریبان)
علیرضا شریف
1269
+2
14 وداع امام حسین(ع -( از دودِ آه آیـنــه هـا تــار مـی شـود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
روز عاشورا
علیرضا شریف
763
--1
15 امام حسین(ع)حضرت زینب(س)-شب عاشورا -( می شود روشنی خیمه بمانی تا صبح ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شب دهم محرم - شب عاشورا
علیرضا شریف
1280
+1
16 حضرت عباس(ع) -( به یك طرف تَب و تابِ خیام دیدنی است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت ابوالفضل العباس (ع)
علیرضا شریف
768
17 حضرت علی اصغر(ع) -( خونابِ غم به سینۀ مادر نمی رسید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
علیرضا شریف
639
+1
18 حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( سینه به سینه رو به حرم می برم تو را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علیرضا شریف
1402
+2
19 حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( آئـینـه دارِ حجـلۀ سـرخِ محـرّمی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علیرضا شریف
779
+1
20 طفلان حضرت زینب(س) -( یحییِ بـاز مانـده ز ایـل و تبـارِ من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
علیرضا شریف
449
21 ورود به ماه محرم -( سـلام مـاه مُحـرّم، مُحـرّم آوردی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
علیرضا شریف
936
22 متن مناجات با امام حسین (ع) -( گـذرِ ثانيه هـا هر چه جلوتر مي رفت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
علیرضا شریف
1763
+3
23 متن مداحی شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( چِقَدَر نـيـزه بلند است نيفتي پسرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
علیرضا شریف
5744
+21
24 متن مداحی شهادت حضرت علی اصغر(ع) -( من از اين داغِ نفس گير چه بايد بكنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
علیرضا شریف
1823
+2
25 متن مداحی شهادت حضرت علی اکبر (ع) -( دلواپسم هنوز علي اكبر(ع) نيامده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
علیرضا شریف
1536
+1
26 متن مداحی شهادت حضرت عباس (ع) با سبک با نوای محمد رضا طاهری -( بد جـور سرت بـه دردِ سـر افتاده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت ابوالفضل العباس (ع)
علیرضا شریف
1587
+4
27 متن مداحی شهادت حضرت عباس (ع) -( شمشيرها به بغضِ تو هيهات مي كنند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت ابوالفضل العباس (ع)
علیرضا شریف
1875
+3
28 متن مداحی شب چهارم محرم با سبک با نوای حاج محمد رضا طاهری -( شكوهِ عاطفه را بينِ معجرش مي برد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
علیرضا شریف
1165
29 متن مداحی شهادت حضرت عبدالله بن حسن با سبک با نوای حاج محمد رضا طاهری -( بسكه بر پايِ دلم حوصله زنجير شده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
علیرضا شریف
2280
+3
30 متن مداحی شب ششم محرم با سبک با نوای حاج محمد رضا طاهری -( از خون به دستِ خويش حنا مي كِشم بيا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علیرضا شریف
1851
+2
31 متن مداحی شهادت حضرت علی اصغر (ع) با سبک با نوای حاج محمد رضا طاهری -( خونابِ غم به سينه­ي مادر نمي رسيد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
علیرضا شریف
1508
+1
32 شعر شهادت حضرت مسلم از علیرضا شریف -( این شهر را با تیغ و خنجر می شناسند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
علیرضا شریف
1513
+2
33 شعر مرثیه حضرت زهرا(س) -( اگر كه راهي پُشتِ دري مواظب باش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
علیرضا شریف
3065
34 شعر مرثیه حضرت زهرا(س) -( بي تو اي هستيِ حيدر(ع)چه عذابي بكشم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
علیرضا شریف
1850
35 شعر مرثیه حضرت زهرا(س) -( بي تب و تابِ خسته حالي بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
علیرضا شریف
2084
36 شعر شهادت حضرت زهرا -( همه ي زندگيم دَرهم و بَرهم شده است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
علیرضا شریف
3316
--1
37 شعر مدح امام حسین(ع) -( می رفت و زیرِ ماه دلی را پسند كرد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام حسین (ع)
علیرضا شریف
1127
+2
38 شعر شهادت امام سجاد(ع) -( گرچه سوز زهرآبم کرده است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علیرضا شریف
1815
+1
39 شعر شهادت حضرت عباس(ع) -( چقدر خوب كه غارت‌گرِ دل ها شده‌ای ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت ابوالفضل العباس (ع)
علیرضا شریف
3116
+6
40 شعر شهادت حضرت عباس(ع) -( تیغ از كمین دو دستِ تنم را گرفت و بُرد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت ابوالفضل العباس (ع)
علیرضا شریف
1310
+3
41 شعر عصر عاشورا-شام غریبان -( شمشیر و تیغ و نیزه­ی خود را گذاشتند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شب یازدهم محرم (شام غریبان)
علیرضا شریف
2644
42 شعر حضرت عبدالله بن الحسن(ع) -( كِل كشیدند كه حس كرد عمو افتاده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
علیرضا شریف
2038
+3
43 شعر شهادت حضرت رقیه(س) -( این روزها جز گریه غمخواری نداری ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
علیرضا شریف
1145
+2
44 شعر طفلان حضرت زینب(س) -( این شیر بچه های من از نسلِ حیدرند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
علیرضا شریف
1433
+2
45 شعر شهادت حضرت علی اکبر(ع) -( خنده و هلهله بر چشمِ تَرم رَحم نكرد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
علیرضا شریف
2085
+9
46 شعر شهادت حضرت علی اکبر(ع) -( خنده و هلهله بر چشمِ تَرم رَحم نكرد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
علیرضا شریف
1255
+1
47 شعر ورود کاروان به کربلا -( پنجه ی هجر گریبان مرا می خواهد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
علیرضا شریف
1100
48 شعر حضرت مسلم بن عقیل(ع) -( نایِ سُبوحِ تو در نافله خواهند گرفت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
علیرضا شریف
1250
+1
49 شعر حضرت مسلم بن عقیل(ع) -( حضرت عشق سرِ دار سلامی دارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
علیرضا شریف
1964
+2
50 شعر مناجات با خدا -( دلی آئینه ای و دیدۀ تر می خواهی ) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
علیرضا شریف
2966
+3