شنبه 21 دی 98

لباس تعزیه

ابعاد: *

قیمت : 85,000 تومان

توضیحات تکمیلی

بیرق لبیک یا امام

ابعاد: 120*70

قیمت : 26,000 تومان

توضیحات تکمیلی

پک اشکی چهارده معصوم

ابعاد: 25*35

قیمت : 195,000 تومان

توضیحات تکمیلی

پرچم زیارت آل یاسین (ع)

ابعاد: 140*100

قیمت : 135,000 تومان

توضیحات تکمیلی