شنبه 21 دی 98

لباس تعزیه

ابعاد: *

قیمت : 85,000 تومان

توضیحات تکمیلی

پیشانی بند مخمل

ابعاد: 24*5

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات تکمیلی

پک پرچم های اشکی 72 تن

ابعاد: 50*70

قیمت : 477,000 تومان

توضیحات تکمیلی

بیرق ساتن امام سجاد

ابعاد: 120*70

قیمت : 26,000 تومان

توضیحات تکمیلی