شنبه 21 دی 98

کتیبه آویزی حضرت زهرا

ابعاد: 280*140

قیمت : 364,000 تومان

توضیحات تکمیلی

پرچم حضرت زهرا

ابعاد: 150*75

قیمت : 37,000 تومان

توضیحات تکمیلی

کتیبه گلدوزی قرمز

ابعاد: 200*50

قیمت : 186,000 تومان

توضیحات تکمیلی

کتیبه گلدوزی زرد

ابعاد: 200*50

قیمت : 186,000 تومان

توضیحات تکمیلی

پرچم گلدوزی‌شده فاطمیه

ابعاد: 300*200

قیمت : 21,700,000 تومان

توضیحات تکمیلی

پک اشکی چهارده معصوم

ابعاد: 25*35

قیمت : 191,000 تومان

توضیحات تکمیلی

پرچم زیارت آل یاسین (ع)

ابعاد: 100*140

قیمت : 135,000 تومان

توضیحات تکمیلی