نغمه های عشق

متن و سبک مولودی های 14 معصوم و خاندان عصمت

کاملترین اپلیکیشن مولودی در اینترنت با سبک های ساده و روان سرود های مسجدی و سرودهای هیئتی برای کف زنی این اپلیکیشن با دسته بندی دقیق مناسبت های مختلف برای معصومین و حضرات کار شما را برای دستیابی به مطالب اعیاد و جشنهای مورد نظرتان راحت خواهد نمود.در این اپلیکیشن سبک های ساده و روان استفاده شده است تا مداحان عزیز بتوانند به راحتی در مجالس مختلف از این سبک ها استفاده نمایند

حجم فایل :6.11 KB