نگین جنان - اشعار و نوحه های سنتی فاطمیه

نوحه های سینه زنی و زنجیرزنی برای ایام فاطمیه

اپلیکیشن نگین جنان مجموعه اشعار و سبک های فاطمی ذاکر و شاعر اهل بیت آقای رضا یعقوبیان می باشد که دارای سبک های سنتی و روان می باشد. از جمله خصوصیات بارز این اپلیکیشن سادگی اجرای سبک ها و فراگیری آسان آن می باشد . سبک های موحود در این اپلیکیشن بعضا قابلیت اجرا برای مراسم زنجیرزنی را نیز دارند.

حجم فایل :4.82 KB