صهبای حسینی

توضیحات بیشتر

مجموعه ای از جدیدترین اشعار و سبک های محرم الحرام 1399 مخصوص مداحان و نوحه سرایان عزیز اهل بیت شامل نوحه های سنتی و زنجیرزنی