• سه شنبه 6 آبان 99


شعر ترکی در مدح امام رضا (ع)

24866
50

ای شهریار ملک خراسان ولی دین

وی خاک آستانه سی مسجود مسلمین

 


صحنون گورن بهشت برین ایتسه آرزو

کفران نعمت ایلیوب ایشاه عالمین

ای خاک پاک طوس سنده شرافت نقدر وار

آغوشه چکموسن ایله بر جسم نازنین

فخر ایله سن بهشته اگر وار لیاقتین

غبطه جلال و شأنون ایده  روضۀ برین

اثر مرحوم حسینی


  • شنبه
  • 16
  • مهر
  • 1390
  • ساعت
  • 14:30
  • نوشته شده توسط
  • سعید رضایی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران