• پنج شنبه 10 آذر 01

مرحوم محمد حسن فرحبخشیان - ژولیده نیشابوری

شعر شهادت حضرت علی اکبر(ع) -( ای پسر من به فدای تو و شیدائی تو )

1655
2

ای پسر من به فدای تو و شیدائی تو
که کند غارت دل این همه رعنایی تو
سرو باید به تماشا بنشیند لب جوی
تا تماشا کند این قد تماشائی تو
گفتمت مرگ ، تو گفتی ز عسل شیرین تر
آفرین بر تو و براین همه دانائی تو
گر که در خواب ببیند رخ ماهت یوسف
عرق شرم بریزد بر زیبایی تو
دل به دریا زده ای و شده ای غرقه خون
ای به قربان تو و آن دل دریائی تو
خیز از جا و تو یا بار دگرراه برو
تا که لذت برم از بادیه پیمایی تو

شاعر : محمد حسن فرحبخشیان - ژولیده نیشابوری

  • پنج شنبه
  • 25
  • مهر
  • 1392
  • ساعت
  • 14:51
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران