• سه شنبه 4 اردیبهشت 97

شعر مدح امام حسین(ع) -( گریه های شب جمعه چه خریدن دارد )

19824
47

گریه های شب جمعه چه خریدن دارد
نوکرت تا خود تو شوق رسیدن دارد
شده هفتاد و دو سر با سر تو بر نیزه
سر بازار شما ٰ زجر کشیدن دارد
دل من لک زده تا اسم مرا بنویسند
به سر بام حرم میل پریدن دارد
رخ یوسف اگرم هر چه که زیباست ولی
چهره نه ٰنام شما دست بریدن دارد
من شفا یافته دست شما بودم وبس
شکرٰ باذکر حسینٰ قلب تپیدن دارد
همه زوار تو بی دل شده بر میگردند
که نیازی دلشان  بر تو شدیدا دارد
هر کجا مینگرم عکس حرم میبینم
این در خانه عشق است دویدن دارد
دم محشر که حسین بن علی وارد شد
حال و روز دل عشاق چه دیدن دارد
بدنی بی سرو پر زخمٰ فدایش جان ها
کمر آنجا به خدا جای خمیدن دارد
الکی نیست که زینب سر خود میشکند
دیدن روی شما سینه دریدن دارد

شاعر : جواد قدوسی

  • سه شنبه
  • 26
  • آذر
  • 1392
  • ساعت
  • 14:57
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران