• چهارشنبه 9 مهر 99


شعر ولادت امام صادق(ع) -( ماه ربیع آمد و فصل بهار شد )

2538
2

ماه ربیع آمد و فصل بهار شد
بلبل ترانه خوان به سر شاخسار شد
آثار وجد در همه جا آشکار شد
سیمرغ بخت با دل شوریده یارشد
روشن همه جهان شده زانوار سرمدی
پرگشته کائنات زعطر محمدی
خورشید حسن از افق دلبری دمید
فصل خزان گذشت و بهاری دگر رسید
جان فسرده باده جانانه سرکشید
بی مایه ناز یار گرانمایه را خرید
آنشب کسی ز کوچه دلها عبور کرد
کز مقدمش زمین و زمان غرق نور کرد
گر شیعه بر تمام خلایق سرآمد است
یا روز حشر شامل الطاف سرمد است
سوی بهشت یکسره در رفت و آمد است
این اعتبار از کرم آل احمد ست
شکر خدا که جمله مسلمان احمدیم
دلدادگان صادق آل محمدیم

شاعر : یاسر رحمانی

  • یکشنبه
  • 29
  • دی
  • 1392
  • ساعت
  • 13:22
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران