• جمعه 11 آذر 01

 محمد حسن بیات لو

شعر مدح حضرت امام علی علیه السلام -(گفتیم هر زمان همه جا مرتضی علی)

943

گفتیم هر زمان همه جا مرتضی علی
ذاکر  شدیم  ذکر تو را مرتضی علی

از مدح تو همیشه قلم شرم می کند
ای قدّ شعر  پیش تو تا مرتضی علی

اخلاص و موُمنون و زمر؛حمد وکافرون
یاسین و عادیات و سبا، مرتضی علی

تفسیر تو به دست کسی پا نداده است
شان وجود "نقطه ی با " مرتضی علی

معراج هم نبی به تماشای تو رسید
یعنی صعود کرده الی... مرتضی علی

اعجاز تو همین که چهل جا به یک زمان
دیده شدی تو چشم خدا- مرتضی علی

ما سائل صفات جمالیّه ی توایم
یا مظهر العجائب و یا مرتضی علی

گفتی:"فمن یمت یرنی"پس زمان مرگ
فریاد می زنم که بیا !!! مرتضی علی
...
دراین جهان وهرچه در او هست هو بکش
می گردد‌  انعکاس صدا - مرتضی علی

  • شنبه
  • 11
  • فروردین
  • 1397
  • ساعت
  • 20:58
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده صفار

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران