• پنج شنبه 10 آذر 01

میرزا حسین کریمی مراغه ای

یاامیرالمؤمنین(ع) -(علی مولا علی سلطان دین است)

523

علی مولا علی سلطان دین است
علی اسلام را حصن حصین است

چه غم از حول محشر مؤمنین را
شه محشر امیرالمؤمنین است

ز با تا سین قرآن را ورق زن
علی در لابلای با و سین است

اگر ایّاکَ نَعبُد را بخوانی
ولایت در ضمیر نستعین است

اگر خواهی بحبل الله پیوست
علی سررشته ی حبل المتین است

مقام جبرئیل اعلاست زیرا
که حیدر مرشد روح الامین است

حقیقت را به چشم مرتضا بین
که عین الله در عین الیقین است

بُوَد عینش عُلا لامش لدنّی
ولی یا یعنی اصحاب یمین است

علی الگوی تقوا و شجاعت
علی اعلا و مولی المتّقین است

علی پشت پناه انبیا شد
سلیمان را علی نقش نگین است

نبیند شیعه قطران جهنّم
علی گر ساقی ما ٕ معین است

اگر مَن ذا الّذی یَشفَع بخوانی
بدان الّا باِذنِهٖ از این است

علی اذن خدا اذن رسول است
علی معنای قرآن مبین است

به محشر صاحب تاج شفاعت
علی باشد شفیع المذنبین است

دبیر مکتب نهج البلاغه 
وصیّ خاصّ ختم المرسلین است

علی فرمانده نیروی اسلام
علمدار سپاه مسلمین است

علی لنگر بُود هفت آسمان را
علی اوتاد اقطار زمین است

مراد و مرشد است و قطب الاقطاب
علی عرفان و عشق عارفین است

علی سرحلقه ی عُشّاق عالم
علی را عشق با خلقت عجین است

نه تنها شیعیان را شهریار است
امیر اوّلین و آخرین است

به سیمای علی بین لایُریٰ را
علی آری برادر این چنین است

عجب دارم ز تیغ ابن ملجم
چه خون آلود فرق نازنین است

عدالت با علی رفت از جماعت
علی الگوی عدل و داد و دین است

«کریمی» جز علی مولا ندارد
که عشقش زاد روز واپسین است

  • دوشنبه
  • 22
  • بهمن
  • 1397
  • ساعت
  • 20:23
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران