• چهارشنبه 9 مهر 99

 محمود اسدی

(غزل)گریه اگر که من،به شب تار می کنم

288
0

گریه اگر که من به شب تار می کنم
بالله فقط معامله با یار می کنم

تا اینکه شیعیان همه از غم رها شوند
تا از بلا جدا شده ،این کار می کنم

ترسم بیاید و نشناسد مرا رضا
لحظه شماری از پی دیدار می کنم

چشم فلک ندیده چو من روزه دار،من
تنها به سیلی و لگد افطار می کنم

وقتی که سلسله به تنم می رود فرو
هر لحظه یاد سینه و مسمار می کنم

یا فاطمه به جان تو،تا می زند مرا
یاد از شکستن سر و دیوار می کنم
******
شائق

  • سه شنبه
  • 13
  • فروردین
  • 1398
  • ساعت
  • 6:39
  • نوشته شده توسط
  • میرکمال

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران