• یکشنبه 17 فروردین 99

 محمود اسدی

(سرود)روی تو روی خدا ای بضعه ی پاک پیمبر

159

روی تو روی خدا ای بضعه پاک پیمبر
سر و جان نذر قدومت زاده ی موسی بن جعفر
به یمن مقدمت زمین گلشن شده
به نورت آسمان عجب روشن شده
رضا جانم رضا
بر گل روی تو امشب می زند نجمه تبسم
آمد از عرش برین روی زمین خورشید هشتم
پناه عالمین امید ما سوا
به دنیا آمده علی موسی الرضا
رضا جانم رضا
شادی قلب پیمبر در شب میلادت آقا
دم به دم بادا به مامون و به هارون لعنت ما
دل اهل ولا بود غرق سرور
کنیم امشب دعا فقط بهر ظهور
رضا جانم رضا
******
شائق

  • یکشنبه
  • 23
  • تیر
  • 1398
  • ساعت
  • 18:34
  • نوشته شده توسط
  • هاشمی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران