• شنبه 28 دی 98

 وحید زحمتکش شهری

طفلان زینب -(هر چه دارم در ره جانان فدایی می کنم)

909
6

هر چه دارم در ره جانان فدایی می کنم
کشتی بی بادبان را نا خدایی می کنم

گل بدون باغبان دیگر ندارد حاصلی
این دو گل را من فدای راه دایی می کنم

یا قبولم می کند شاه دو عالم یا که من
می نشینم پیش پای او گدایی می کنم

بعد از این قربانیان با مادران هر شهید
می نشینم گوشه ای و هم نوایی می کنم

چیز دیگر در بساطم نیست غیر از این دو گل
این دو گل را بعد از این کرب و بلایی می کنم

#وحید_زحمت_کش_شهری

  • سه شنبه
  • 12
  • شهریور
  • 1398
  • ساعت
  • 12:25
  • نوشته شده توسط
  • وحید زحمت کش شهری

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران