• سه شنبه 26 شهریور 98

 اسماعیل تقوایی

نوحه شب عاشورا _شام عاشورا رسیده

1468
6

نوحه شب عاشورا
شام عاشورا رسیده شام جان افزا رسیده2

زینبی سر بزانوی حسینش گرم صحبت بود با نور عینش2
وای امان از دل خونین زینب2
__________________________
خیمه های اهل ایمان در دعا وصوت قرآن
صوت قرآن اکبر دلنشین است
لیک فردا تنش روی زمین است
وای امان....
___________________________
اصغری دست رباب است غنچه ای درحال خواب است

ظهرفردا گلویش پاره گردد
پدرش مانده وبیچاره گردد
وای امان....
_____________________________
امشبی با شور واحساس پاسبان خیمه عباس

می شود مقتل او نهر علقم
می کندخیمه هارا غرق ماتم
وای امان..

شعر:اسماعیل تقوایی

  • دوشنبه
  • 18
  • شهریور
  • 1398
  • ساعت
  • 13:18
  • نوشته شده توسط
  • اسماعیل تقوائی
حجم فایل 586.86 KB
تعداد بازپخش 267
تاریخ بارگذاری دوشنبه 18 شهریور 1398 13:19

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران