• یکشنبه 15 تیر 99


متن غزل آتش بگیرد -(آیا شده بال و پرت آتش بگیرد؟)

214

آیا شده بال و پرت آتش بگیرد؟
از پای تا سر پیکرت آتش بگیرد؟

آیا شده بین دو دریای خروشان
از تشنه کامی حنجرت آتش بگیرد؟

آیا شده در کام خود خاتم بگیری
از تشنگی انگشترت آتش بگیرد؟

آیا شده دشمن به اشک تو بخندد
آندم که جان اکبرت آتش بگیرد؟

آیا شده با بوسه ی تیری سه شعبه
حلق علی اصغرت آتش بگیرد؟

آیا شده تا حنجرت با خنجر کین
در پیش چشم مادرت آتش بگیرد؟

آیا شده آتش بیفتد در حریمت
گلهای سرخ پرپرت آتش بگیرد؟

آیا شده بر نیزه باشی و ببینی
دامان پاک دخترت آتش بگیرد؟

آیا شده مهمان خولی بوده باشی
خاکستر زیر سرت آتش بگیرد؟

بس کن « جهانی » بیم آن دارم کز این غم
شعرت بسوزد دفترت آتش بگیرد؟

  • پنج شنبه
  • 28
  • شهریور
  • 1398
  • ساعت
  • 9:44
  • نوشته شده توسط
  • امیر روشن ضمیر

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران