• چهارشنبه 14 خرداد 99

 اسماعیل تقوایی

یا امام حسن مجتبی(ع)_شیر جمل بودی ولی مظلوم گشتی

289

یا امام حسن مجتبی(ع)
شیر جمل بودی ولی مظلوم گشتی
بودی امام خلق و بی مأموم گشتی

گفتند نادانان ُمذلَّ المومنینی
در دیدگان جاهلان محکوم گشتی

یاران نادان زخم بر پایت نشاندند
از جهل آن نامردمان مغموم گشتی

بیرون خانه از تو روگردان خلایق
در خانه از یاری نکو محروم گشتی

بس نقشه ها از بهر قتل تو کشیدند
قربانی آن نقشه های شوم گشتی

ملعونه ای در نقش همسر زهر دادت
زهری جگر سوز آمد ومسموم گشتی

تو اولین مسموم آل ا...بودی
آغاز بر این شیوه ی مذموم گشتی

آندم که تشتی مملو ازخون جگر شد
آتش به جان زینب و کلثوم گشتی

تابوت تو آماج  تیر مغرضان شد
از دفن پیش جد خود محروم گشتی

در زندگی مظلوم ووقت مرگ مظلوم
مظلومیت را بهترین مفهوم گشتی

شعر :اسماعیل تقوایی

  • جمعه
  • 12
  • مهر
  • 1398
  • ساعت
  • 1:53
  • نوشته شده توسط
  • اسماعیل تقوائی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران