• پنج شنبه 8 خرداد 99


دومین سالگرد شاعر شهیر اهلبیت مرحوم حسان

48

دومین سالگرد شاعر شهیر اهلبیت مرحوم حسان

◾در آستانه دومین سالگرد
◾شاعر شهیراهلبیت
◾مرحوم حسان

در آسمان ارادت تویی تویی مهتاب
حسان شدی که ترا خلعتی دهد ارباب
زبان شعرتو الهام از عنایات ست
ز الغدیر امینی گرفته‌ای دُّر ناب


  • شنبه
  • 9
  • آذر
  • 1398
  • ساعت
  • 18:19
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران