• سه شنبه 8 مهر 99


اهل مدینه شرم ز طاها نمی کنند

192
1

#حضرت_زهرا_شهادت
#فاطمیه

اهل مدینه شرم زطاها نمیکنند
چون احترام ام ابیها نمی کنند

اینان که دم زیاری مظلوم میزنند
مظلومتر زفاطمه پیدا نمی کنند

بیش از دو ماه فاطمه برروی بستر است
اما دمی عیادت زهرا نمی کنند

زهرا که رفتنی است دگر از میانشان
با گریه هاش از چه مدارا نمی کنند

گفتا نبی که فاطمه ام بضعه من است
با بضعه نبی که چنین تا نمی کنند

یا ایهاالرسول سر از خاک کن برون
بنگر که امت تو چه با ما نمی کنند

از غربت علی چه بگویم که بعد تو
گفتی که یاریش کنند اما نمی کنند

از ان همه مهاجر و‌انصار یک نفر
یادی گهی ز غربت مولا نمی کنند

شبها اگر که من نروم همره علی
دانند اوست در به رویش وا نمی کنند

از فاطمه گذشت ولی داغدیده را
باضرب تازیانه تسلا نمی کنند

دشمن لگد به در زد و یک تن به او نگفت
این درب خانه را به لگد وا نمی کنند

گر عده ای زنند زنی را به کوچه ها
یاریش اگر نکرده تماشا نمی کنند

در پیش طفل مادر او را نمی زنند
یا ریسمان به گردن بابا نمی کنند


#عبدالحسین_میرزایی

.

  • دوشنبه
  • 16
  • دی
  • 1398
  • ساعت
  • 3:56
  • نوشته شده توسط
  • عبدالحسین

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران