• پنج شنبه 1 اسفند 98


ای ام بی بنین پسری داشتی چه شد

170
1

#حضرت_ام‌البنین

زیبا ستاره و قمری داشتی چه شد
بر مهر و ماه جلوه گری داشتی چه شد

از نور ماه خانه تو بی نیاز بود
از ماه ماه خوبتری داشتی چه شد

ای شیرزن ز شیر خدا مرتضی علی
آخر تو چار شیر نری داشتی چه شد

گفتی مدینه ام بنینم دگر نخوان
ای ام بی بنین پسری داشتی چه شد

زینب رسیده از سفر از او سوال کن
همراه خود تو همسفری داشتی چه شد

زینب نگفت اگر زسکینه سوال کن
آخر تو مهربان پدری داشتی چه شد

تنها چرا رسیده ای ،مادر رقیه کو
با خود تو خواهر دگری داشتی چه شد

رویت کبود گشته ، عمویت مگر نبود
با بودن عمو سپری داشتی چه شد

مادر، بگو رباب چرا پس نیامده
تو مادر نکو سیری داشتی چه شد
.......

آه ای بشیر قافله اخبرنی عن حسین
از نور عین من خبری داشتی؟ چه شد؟

#عبدالحسین_میرزایی

  • چهارشنبه
  • 16
  • بهمن
  • 1398
  • ساعت
  • 11:51
  • نوشته شده توسط
  • عبدالحسین

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران