• چهارشنبه 15 مرداد 99


شعر برای چهلم حاج قاسم سلیمانی -(آن پرچمی که حاملش قاسم سلیمانی‌ست)

1110
0

آن پرچمی که حاملش قاسم سلیمانی‌ست
حالا به روی دوش اسماعیل قاآنی‌ست

تلفیق خون حاج قاسم با ابومهدی
تثبیت پیمان برادرهای ایمانی‌ست

اول قدم در گام دوم را کسی برداشت
که پا به پا هم‌گام با یار خراسانی‌ست

جسمش به زیر خاک رفته اسمش اما نه
آری به غیر از عشق هرچیز دگر فانی‌ست

دشمن ندانسته که گل پرپر اگر باشد
گلبرگ‌ در گلبرگ آن در گرد افشانی‌ست

گفتند حاجی جان مراقب باش موج آمد
او گفت قاسم مرد دریاهای طوفانی‌ست

تحریم دشمن بود اما ایستاد و گفت
ترسیدن از تحریم نادانان ز نادانیست

امروز هر کس نیست با ما موقع سختی
فردا که آسانی بیاید نیز با ما نیست

افتاد پرچمدار اما پرچم سرخش
حالا به روی دوش اسماعیل قاآنیست

بر ناجوانمردان جوانمردانه کوبیدن
این هم ز خصلت‌های یک سردار ایرانیست


#وحید_عظیم_پور

  • سه شنبه
  • 22
  • بهمن
  • 1398
  • ساعت
  • 10:29
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده صفار

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران