• چهارشنبه 15 مرداد 99


متن شعر میلادیه حضرت زهرا (س) -(ویر خبر اهل ولایه گلدی زهرا بوجهانه )

144
1

ویر خبر اهل ولایه
گلدی زهرا بوجهانه
ایستیاق ویرسون آتاسی
بیزلره بیر عیدیانه
.
گللنوب گلزار طاها
آچدی گوز دنیایه زهرا
فاطمه یا فاطمه ...
.
.
.
حضرت طاهایه الله
بوقیزی ایلوب کرامت
اهل اسلامه شفاعت
تا ایده روز قیامت
.
عالمه گلمز مثالی
عین طاهادور خصالی
فاطمه یا فاطمه ...
.
.
.
خلق ایدوب زهرانی خالق
برترِ نسوان عالم
واریری تاغبطه ایتسون
شأنینه سارا و مریم
.
معنی آیات کوثر
عصمت و تقوایه مظهر
فاطمه یا فاطمه ...
.
.
.
آسمان عصمته بیر
اختر تابنده گلدی
اولماقا اون بیرامامه
مادر زیبنده گلدی
.
نوگل باغ رسالت
همسر شاه ولایت
فاطمه یا فاطمه ...
.
.
.
تاقدم قویدی جهانه
افتخار کون و امکان
گل وجودی ایلدی بو
عالمی فردوس رضوان
.
عالمین عشق وصفاسی
هرچتین دردین دواسی
فاطمه یا فاطمه ...
.
.
.
نورپاکی ایتدی روشن
گون کیمی کون و مکانی
گل جمالی باغ رضوان
ایلدی ارض و سمانی
.
عرش و فرشین افتخاری
اهل عشقون اعتباری
فاطمه یا فاطمه ...
.
.
.
خلق ایدوب زهرانی خالق
صاحب شان و جلالت
غبطه ایلر بوجلال و
شوکته حوران جنت
.
مصطفانون دلرباسی
شیعه نون مشکل گشاسی
فاطمه یا فاطمه ...
.
.
.
روزوشب رزاقی سسلر
صدقیله خیرالنسانی
روزمحشر بو خانیمدان
تاگوره لطف و عطانی
.
درگهینده بیر گدادی
شایق لطف وعطادی
فاطمه یا فاطمه ...
.
.
.
حضرت زهرایه خاطر
ای خدا ایله عنایت
تا اولاق بیزلر همیشه
پیرو شاه ولایت
.
سسلیاق شاه ولانی
قسمت ایتسون کربلانی
فاطمه یا فاطمه ...
.

  • پنج شنبه
  • 24
  • بهمن
  • 1398
  • ساعت
  • 9:13
  • نوشته شده توسط
  • سید محمد حسینی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران