• پنج شنبه 1 اسفند 98


متن شعر میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها -(دان اولدوزوم زهرا زهرا زهرا دادیم دوزوم زهرا زهرا زهرا )

108
1


دان اولدوزوم زهرا زهرا زهرا
دادیم دوزوم زهرا زهرا زهرا
گلمز سنه همتا
ریحانه طاها
.
.
.
ای صورتی بنذر آیه آیه
ملک سنه دایه دایه دایه
عالملره سالدون سایه سایه
گلمز سنه همتا
ریحانه طاها
.
.
.
ای همسر حیدر حیدر حیدر
گنجینه گوهر گوهر گوهر
وی شافع محشر محشر محشر
گلمز سنه همتا
ریحانه طاها
.
.
.
وی نهال عز و غیرت غیرت
عرش و فرشه زینت زینت
باشدان باشا حکمت حکمت
گلمز سنه همتا
ریحانه طاها
.
.
.
گوزل آدون تکدی تکدی تکدی
زهرا جان میلادون مبارکدی
اهل سما دیلده تبارکدی
گلمز سنه همتا
ریحانه طاها
.
.
.
ای معنی قرآن قرآن قرآن
ای دردلره درمان درمان درمان
جانلار سنه قربان قربان قربان
گلمز سنه همتا
ریحانه طاها
.
.
.
باخ ( سایر) زاره زاره زاره
قیل دردینه چاره چاره چاره
سسلور ئورک یاره یاره یاره
گلمز سنه همتا
ریحانه طاها

  • پنج شنبه
  • 24
  • بهمن
  • 1398
  • ساعت
  • 9:15
  • نوشته شده توسط
  • سید محمد حسینی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران