• پنج شنبه 23 مرداد 99


متن شعر حضزت زهرا(س) -(ای گل بــــاغ ازلی- نـــور چشمـان علی)

262

ای گل بــــاغ ازلی- نـــور چشمـان علی
گو تــو بـــــا صوت جلی- یا خانم فاطمه
خوش آمدی خوش آمدی- تو بتول احمدی
گــــل بــــاغ سرمدی –یـــــا خانم فاطمه
نــــــــور دل محمـــــدی- فاطمه
خوش آمدی خوش آمدی -فاطمه
—------------------------------
خیــــر النساء عالمین- مـــادر نور دوعین
افتخـــــار ثقلیـــــن  -یــــــا خانم فاطمه
فرشته های آسمان  - به سرور اهل جهان
شــــادی و نغمه کنــــان - یا خانم فاطمه
چشــــــم و چراغ شیعیان- فاطمه
بـــــــر دل ما رو ح وروان- فاطمه
—----------------------
حور و فرشته خدمت -دل شیعه حرمت
بـــــــه فدای قدمت – گـــــل نیلوفری
از بـــــرکات ازلی - یار و دلدار و علی
دخت زیبــــای نبی  -  سوره ی کوثری
نـــــــور دل محمـــــــدی- فاطمه
خوش آمدی خوش آمدی- فاطمه***ترکی***

ای بو جهانه افتخـــار- کوی و دریای وقار
خلقتونـــــــده سنـــی یار- ایلیوب شاهکار
واللهی زیبا یارادوب - تک و تنها یارادوب
نـــــور اعلا یـــــــــارادوب- ایلیوب پایدار
چشـــــم و چراغ شیعیان- فاطمه
قلبیمیـــــزه روح و روان –فاطمه
—---------------------—
همسر مولادی خانم- نور یکتادی خانم
گــــــل طاهادی خانم - آدونا جان فدا
نور دل اهل ولا- ســـوز لری فوق طلا
قلبیمـــــه ویردی جلا- مــــــادر کربلا
ستـــــــاره اهـــل ولا- فاطمه
مـــــادر شــــاه کربلا- فاطمه

سائلی قیترمیجاخ – بــــوش یولا سالمیجاخ
کهنگین بذل ایده جاخ - چون سخا کانیدی
همسرینه یا ر اولاجاخ - یارو دلدار اولاجاخ
گــــــل بی خار اولاجاخ- چون وفا کانیدی
شفیعــــه ی هر دو سرا- فاطمه
ستــــــاره ی اهــل ولا- فاطمه
دخت نبوتدی گلوب - کان عصمتدی گلوب
روح غیـــــــرتدی گلـــــــوب -  عالمه افتخار
عصمت کبـرادی خانم – نـــــور تقوادی خانم
یا ر مــــولادی خـــــانم  -کــــــوه صبرو وقار
نـــــــــور دل محمــــــدی- فاطمه
خوش آمدی خوش آمدی –فاطمه
—-------------------
اهل کساء گـــــوهریدی- مرتضی دلبریدی
حسنیـــــــن مـــــادری –شیعـــــــــه رهنما
در دلره درمان ویره جاق -روح ریحان ویره جاق
بیزه احسان ویــــــره جاق -بودی مشکل گشا
نــــــور دل اهـــــل کساء -فاطمه
مقدمیوه شیعــــــــه فــــدا- فاطمه

  • پنج شنبه
  • 24
  • بهمن
  • 1398
  • ساعت
  • 17:26
  • نوشته شده توسط
  • سید محمد حسینی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران