• پنج شنبه 14 فروردین 99


متن شعر امام موسی کاظم(ع) -(بی جانم و جان می شود موسی بن جعفر)

32
1

بی جانم و جان می شود موسی بن جعفر
در جانم ایمان می شود موسی بن جعفر

تا بر لبم گل می کند "باب الحوائج"
بانی احسان می شود موسی بن جعفر

مشهد، رضا... قم، فاطمه... با این کریمان
والی ایران می شود موسی بن جعفر

یک قطره از دریای آقایی اش این است
یار فقیران می شود موسی بن جعفر

فهمیده ام از ماجرای بُشر حافی
کهفِ هراسان می شود موسی بن جعفر

باید که با پای برهنه رفت سویش
وقتی که رضوان می شود موسی بن جعفر

خشکیده ام باید بیافتم در مسیرش
بر تشنه باران می شود موسی بن جعفر

جانم به لب آمد از این ماتم، ز بس که
زندان به زندان می شود موسی بن جعفر

وقتی غل و زنجیر بر ساقش می افتد
دردش فراوان می شود موسی بن جعفر

وقتی که می افتد میان سجده انگار
در جامه پنهان می شود موسی بن جعفر

حالا که زندان بان غرورش را شکسته
داغش دو چندان می شود موسی بن جعفر

کارش فقط گریه است بر جد غریبش
وقتی که عطشان می شود موسی بن جعفر

جسم نحیفش می رود زیر سم اسب؟!
یا سنگ باران می شود موسی بن جعفر؟!

یا در تنور و تشت و روی نیزه آخر
قاری قرآن می شود موسی بن جعفر؟!

واللهِ نه این روضه ها سهم حسین است
حتی کفن نه... بوریا سهم حسین است

  • سه شنبه
  • 27
  • اسفند
  • 1398
  • ساعت
  • 21:11
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران