• پنج شنبه 14 فروردین 99


متن شعر حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(با یک زبان که مدح علی غیر ممکن است)

29
1

با یک زبان که مدح علی غیر ممکن است
باید به مدح او همه عالم زبان شود...

  • سه شنبه
  • 5
  • فروردین
  • 1399
  • ساعت
  • 21:18
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران