• سه شنبه 27 مهر 00

 امیر عباسی

رباعی صلوات -(ای طالبِ خیر و برکات و حسنات)

278

ای طالبِ خیر و برکات و حسنات
جز عترت و قرآن نَبُوَد راهِ نجات
این ذکر،دعای مستجاب همه است
بر خاتمِ انبیا محمّد صلوات

  • دوشنبه
  • 8
  • اردیبهشت
  • 1399
  • ساعت
  • 11:3
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران