• سه شنبه 27 مهر 00

 امیر عباسی

متن شعر روز جمهوری اسلامی -(ما سینه زنِ ذکرِ حسین جان هستیم)

168

ما سینه زنِ ذکرِ حسین جان هستیم
همسنگر و همراه شهیدان هستیم
در لشکرِ حاج قاسم و سربازِ
جمهوری اسلامی ایران هستیم

  • دوشنبه
  • 8
  • اردیبهشت
  • 1399
  • ساعت
  • 11:35
  • نوشته شده توسط
  • ابوالفضل عابدی پور

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران