• پنج شنبه 8 خرداد 99


روضه ی شب قدر -(شب قدر و شب بخشش ز الطافت خبر دارم)

447
3

شب قدر و شب بخشش ز الطافت خبر دارم
به تعداد گناهانم به درگاهت نظر دارم

مکن ردم منِ عاصی پشیمان آمدم کویت
ببخشایم به قرآنی که امشب روی سر دارم
# رضا ترابی گیلده

  • پنج شنبه
  • 25
  • اردیبهشت
  • 1399
  • ساعت
  • 16:18
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده صفار

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران