• یکشنبه 22 تیر 99

 رضا ترابی گیلده

شب جمعه است دلم باز هوایی شده است -(دوبیتی زیبا برای زیارت امام حسین و شب جمعه)

138
1

من زهجرحرم ای ؛ شاه ؛ بگوتاچه کنم
تو نشانم ندهی ؛ راه بگو تا چه کنم

شب جمعه است دلم باز هوایی شده است
در دلم مانده فقط آه بگو تا چه کنم

  • پنج شنبه
  • 5
  • تیر
  • 1399
  • ساعت
  • 14:50
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده صفار

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران