• چهارشنبه 4 خرداد 01

استاد سید رضا موید

شعر عید غدیر ، باب رحمت-(باز تابید از افقْ روزِ درخشانِ غدیر)

5909
1


باز تابید از افقْ روزِ درخشانِ غدیر

شد فضا سرشار عطرِ گل ز بستان غدیرموج زد دریای رحمت در بیابان غدیر

چشمه ‏های نور جاری شد ز دامان غدیرشد غدیر خُم تجلی‏گاه انوار خد

تا در آن ‏جا جلوه ‏گر شد نور مِصباحُ الهُدیآفرینش را بُوَد بر سوی آن سامان نگاه

ما سوی اللّه‏ منتظر تا چیست فرمان اِلهناگهان خَتمِ رُسُل ، آن آفتاب دین پناه

بر فراز دست می ‏گیرد علی را همچو ماهتا شناساند به مـردم آن ولی اللّه‏ ر

� والِ مَن والاه � خواند ، � عادِ مَن عاداه � رای غدیر خم که هستی روز بیعت با امام

بر تو ای روز امامت از همه امت سلاماز تو محکم شد شریعت ، وز تو نعمت شد تمام

ما به یاد آن مبارک روز و آن زیبا پیاماز ولای مُرتضی دل را چراغان می‏ کنیم

بـا علی بار دگر تجدید پیمـان می‏ کنیم" سیّدرضا مؤید "

  • سه شنبه
  • 10
  • آذر
  • 1388
  • ساعت
  • 20:4
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده صفار

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران