• دوشنبه 7 مهر 99


مدح امام حسین (ع)

38
1

مدح امام حسین (ع)

گریه بر داغ حسین کل جهان می ارزد
به گمانم که عمل برهر چه بیان می ارزد
به کجا چنگ زنم بال وپرم را گیرند
تیکه بر اشک نهادم که همان می ارزد
کاش من هم میشدم نخلی در اطراف حرم
بر سر هر زائري یک سایبان می ارزد
در راه تو سر هم بدهم باکی نیست
در فکر چه سودم که زیان می ارزد
هرمکانی که برد نام عزیز فاطمه
خاک انجا به همه عرش کران می ارزد
من از این قافله عمر عجب دلگیرم
پس حسین گویم هردم که زمان می ارزد
به نقل همان سالک آگاه بگویم
که گریه بر داغ حسین کل جهان می ارزد

  • چهارشنبه
  • 26
  • شهریور
  • 1399
  • ساعت
  • 13:20
  • نوشته شده توسط
  • حامد فعلی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران