• چهارشنبه 4 خرداد 01


مگریز از عهد روز غدیر-(بیاویزد آن کس به غدر خدای)

4595
-1

بیاویزد آن کس به غدر خدای
که بگریزد از عهد روز غدیر

چه گویی به محشر اگر پرسدت
از آن عهد محکم شَبَر یا شُبیر

" حکیم ناصرخسرو قبادیانی "

  • سه شنبه
  • 10
  • آذر
  • 1388
  • ساعت
  • 20:6
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده صفار

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران